ANP

Voor het eerst weer meer kinderen naar de opvang

time icon

Na drie jaren van daling zijn vorig jaar voor het eerst weer meer kinderen naar de kinderopvang gegaan dan in het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Belastingdienst keerde voor 767.000 kinderen een kinderopvangtoeslag uit. Dat zijn 12.000 toeslagen meer dan in het jaar 2014. Ook is er nog een kleine groep kinderen in de kinderopvang waarvan de ouders geen toeslag ontvingen. In totaal ging het om ongeveer 780.000 kinderen die gebruikmaakten van kinderopvang.

Aantrekkende arbeidsmarkt

Deze stijging vond plaats vóór de verhoging van de toeslagen voor werkende ouders in 2016. Als mogelijke reden voor de stijging noemt het CBS de aantrekkende arbeidsmarkt. Als meer ouders werken, is er meer behoefte aan kinderopvang.

De meeste kinderen gingen naar de buitenschoolse opvang (356.000), gevolgd door de dagopvang (344.000). Er gingen 141.000 kinderen naar een gastouder. Sommige kinderen maken van meer dan één soort opvang gebruik.

Peuters gingen het vaakst en het langst naar de opvang. Meer dan de helft van de twee- en driejarige kinderen ging naar de opvang, voor gemiddeld 17 uur per week. Van de vijfjarigen ging nog een derde naar de buitenschoolse opvang of een gastouder, voor gemiddeld acht uur per week. Van de elfjarigen was dit nog maar een op de acht, met een gemiddelde van zes uur per week.

Vergoeding

De afgelopen jaren is de regelgeving rondom kinderopvangtoeslag meerdere keren veranderd. Zo werd de ouderbijdrage in 2009 verhoogd en kregen ouders bij een gezamenlijk inkomen vanaf 118.000 euro met één kind in de opvang in 2013 helemaal geen toeslag. Een jaar later werd dit weer ongedaan gemaakt.

Op 1 januari 2016 ging de kinderopvangtoeslag voor alle werkende ouders omhoog. In 2017 vindt er opnieuw een verandering plaats. De kinderopvangtoeslag voor ouders wordt met in totaal 136 miljoen euro verhoogd. Zo krijgen voortaan alle ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed.

STER Reclame