Inbeslagname van geld uit een casino op Curacao. Landelijk Parket

De Nederlandse politie heeft het afgelopen jaar veel meer verdacht betalingsverkeer ontdekt. Het gaat om ruim een derde meer dan het jaar ervoor. De totale waarde van de verdachte transacties bedraagt 2 miljard euro.

Dat blijkt uit gegevens van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), een zelfstandige organisatie binnen de politie die ongebruikelijke transacties uit de financiële wereld verzamelt en analyseert. De FIU filtert de verdachte zaken eruit en stuurt die door naar opsporingsdiensten zoals de financiële recherche van de politie of de FIOD. Die kunnen de gegevens gebruiken als bewijs in een lopende zaak of om een nieuw onderzoek te starten.

De toename van het aantal verdachte transacties hangt samen met een toename van het aantal meldingen vanuit de financiële sector van ongebruikelijke transacties. Omdat de meldingen ook kwalitatief beter zijn geworden, heeft de organisatie er meer verdachte transacties uit kunnen pikken.

Onder andere banken, geldwisselkantoren, creditcardmaatschappijen, pandjeshuizen, notarissen en accountants zijn wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Zo moeten money transfers boven de 2000 euro gemeld worden, net als contante stortingen of betalingen boven de 15.000 euro.

NOS

Het gros van deze ongebruikelijke transacties zijn overboekingen van of naar het buitenland. De FIU beoordeelt welke van deze honderdduizenden transacties echt verdacht zijn. De organisatie gebruikt daarvoor ook data van andere diensten, zoals de Belastingdienst of de politie.

Op basis van de daadwerkelijk verdachte transacties stelt de FIU dossiers op, die naar de opsporingsdiensten gaan. Een dossier kan bestaan uit een enkele transactie van een paar miljoen, maar ook uit honderden kleinere bedragen. Ook het aantal dossiers dat de FIU aanleverde, steeg het afgelopen jaar. Hoe vaak opsporingsdiensten deze informatie uiteindelijk gebruikten, is onbekend.

NOS / Lars Boogaard

De meeste verdachte zaken die de FIU ontdekte, hebben te maken met witwassen, zoals het wegsluizen van drugsgeld, en fraude. In een aantal gevallen vermoedde de organisatie ook het financieren van terreur. Op dat vlak gaat de FIU nauwer samenwerken met banken.

De Financial Intelligence Unit richtte zich het afgelopen jaar ook specifiek op onderzoek naar betalingen met bitcoins, mensenhandel en omkoping in het buitenland.

STER reclame