Een medewerker van een saneringsbedrijf verwijdert asbest
NOS Nieuws

'Verplichte asbestsanering overdreven en weggegooid geld'

De vrees voor asbest is vaak onterecht en leidt tot onnodige ontruimingen en schoonmaakacties. In een pamflet pleiten onder anderen de burgemeester van Alkmaar, een hoogleraar en twee topmannen van woningcorporaties voor een meer nuchtere en realistische benadering.

Volgens de ondertekenaars van het pamflet - Laten we eindelijk normaal doen over asbest - wordt de samenleving op kosten gejaagd door het verbod dat vanaf 2024 geldt voor asbestdaken. De verhouding tussen de kosten en de baten is volgens hen scheef.

"Zodra de term asbest valt, lijkt het wel alsof alle bellen gaan rinkelen en alle lichten op rood gaan", zegt burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar, een van de ondertekenaars, in het NOS Radio 1 Journaal. "Er moeten dan buitengewoon overdreven maatregelen genomen worden om de asbest te verwijderen."

In het pamflet staat dat er in de jaren 80 terecht maatregelen zijn genomen tegen het kankerverwekkende asbest. De pamflettisten erkennen dat in de jaren 60 en 70 honderdduizenden mensen in fabrieken en de bouw aan hoge concentraties zijn blootgesteld, waardoor er nu jaarlijks zo'n duizend mensen eerder overlijden.

Maar de situatie is nu anders en de overheid schiet door, vinden ze. Asbestvezels in gebouwen "kunnen in principe niet loskomen uit bouwmaterialen. Daarnaast is asbest in gebouwen vaak verwerkt op plaatsen die niet direct in open verbinding staan met de lucht."

De Nijmeegse hoogleraar Besturen en Veiligheid Ira Helsloot, ook een ondertekenaar, noemt het in de Volkskrant "complete waanzin, weggegooid geld voor schijnveiligheid". Helsloot in de krant: "Met asbest is het net als met passief meeroken in een kroeg: het wordt pas gevaarlijk voor je gezondheid als je het dag in dag uit doet."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl