EPA

Bijna twee jaar na het neerhalen van vlucht MH17 heeft het kabinet nog altijd geen afspraken gemaakt met luchtvaartmaatschappijen over het uitwisselen van informatie over de veiligheid van het luchtruim boven conflictgebieden. 

Kamerleden en piloten vinden dat staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu haast moet maken met het sluiten van een convenant met de luchtvaartsector. Vandaag praat de Tweede Kamer over het onderwerp.

Wekelijkse updates

Dijksma moet opschieten met het doorgeven van dreigingsinformatie aan luchtvaartmaatschappijen, vinden Kamerleden Martijn van Helvert (CDA), Ton Elias (VVD) en Salima Belhaj (D66). “Het lijkt erop dat het gevoel van urgentie bij het kabinet ontbreekt", zegt Belhaj. "Elke keer moet de Tweede Kamer het kabinet aansporen om actie te ondernemen en vaart te maken. De ramp met MH17 is nu bijna twee jaar geleden en er is nog steeds geen structurele informatie-uitwisseling tussen de veiligheidsdiensten en luchtvaartmaatschappijen over vliegen over conflictgebieden. Dat is schrijnend.”

Van Helvert vindt dat de nationaal veiligheidscoördinator eens per week een update moet geven aan luchtvaartmaatschappijen over gevaarlijke gebieden in de wereld waar de Nederlandse maatschappijen wel overheen kunnen vliegen. "Maar het kabinet doet dat niet en wil daar ook niet mee beginnen."

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers deelt de mening van de Kamerleden. "Kwaliteit gaat voor snelheid. Maar de ramp met vlucht MH17 ligt nu al bijna twee jaar achter ons. Om een dergelijk drama in de toekomst te voorkomen, is het noodzakelijk dat de staatssecretaris op korte termijn met een gepaste maatregel komt."

Onze nationaal veiligheidscoördinator zou eens per week een update kunnen geven over de gevaarlijke gebieden in de wereld waar onze vliegtuigen wel overheen kunnen vliegen.

Martijn van Helvert (CDA)

De Tweede Kamer heeft met het kabinet afgesproken dat er een regeling komt om informatie over de veiligheid boven conflictgebieden uit te wisselen tussen veiligheids- en inlichtingendiensten en luchtvaartmaatschappijen. Nu gebeurt dat alleen als er een aanwijsbare dreiging voor de burgerluchtvaart is of als de diensten bij toeval op informatie stuiten.

Volgens Dijksma wordt momenteel gewerkt aan de afronding van een convenant, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. "Nog voor de zomer wordt het concept-convenant besproken in het komende overleg tussen de overheid en de luchtvaartsector."

Van Helvert wil daar niet op wachten. "Natuurlijk is het goed dat Dijksma bezig is met het sluiten van convenanten over heel de wereld. Maar zolang die er nog niet zijn kan ze aan de nationaal veiligheidscoördinator vragen om aan luchtvaartmaatschappijen een dwingend advies te geven waar ze wel en niet overheen zouden kunnen vliegen." Belhaj sluit zich daarbij aan: "De informatie die nu al gedeeld kan worden, moet gedeeld worden."  

STER reclame