ANP
NOS Nieuws

Top Belastingdienst: reorganisatie loopt uit de hand

De leegloop bij de Belastingdienst is zo groot dat de top vreest dat de dienst niet meer goed zal kunnen functioneren. Daarom trekt directeur-generaal Hans Leijtens in een brief aan de vakbonden aan de bel over de lopende reorganisatie.

De Belastingdienst wil 4800 voltijdbanen schrappen. Het vrijgekomen geld wordt onder meer geïnvesteerd in ICT. Voor de reorganisatie werd een vertrekregeling opgesteld. Door de grote belangstelling voor die regeling zullen volgens prognoses van de Belastingdienst in 2023 niet de beoogde 4800 banen zijn verdwenen, maar bijna 8000.

Leijtens wil de reorganisatieplannen nu aanpassen. De vertrekregeling zou minder aantrekkelijk gemaakt moeten worden.

Aanpassen

Volgens Leijtens zijn er meer hogere belastingambtenaren die gebruikmaken van een vertrekregeling dan was voorzien. Bij lagere ambtenaren is de belangstelling minder groot.

Vakbonden NCF en FNV Overheid voelen niets voor wijziging van de vertrekregeling. Albert van der Smissen (NCF) vindt dat staatssecretaris Wiebes (VVD) van Financiën, die over de Belastingdienst gaat, over de brug moet komen met de naar schatting 300 miljoen euro die het kost om de reorganisatie in goede banen te leiden. "Vier maanden na het ingaan van de regeling, die tot 2023 van kracht moest blijven, blijken de ramingen niet te kloppen. Dan moet Wiebes maar de rekening betalen."

Openbreken

Volgens Mieke van Vliet (FNV) is er geen sprake van "risico's voor de continuïteit van kritieke processen", zoals directeur-generaal Leijtens schrijft in zijn brandbrief. "Dat argument wordt nu aangevoerd om bestaande afspraken open te kunnen breken", zegt Van Vliet. "Maar onze mensen op de vloer merken niets van dat risico. 1 januari 2018 is het eerste moment om afspraken bij te stellen, zo hebben we dat vastgelegd."

De Belastingdienst praat volgende week met de bonden over hoe de reorganisatie moet verdergaan. Vandaag discussieert de Tweede Kamer met staatssecretaris Wiebes over de Belastingdienst.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl