Nederlanders worden steeds ouder ANP

Nederlanders worden steeds ouder. Wie nu 65 is, leeft gemiddeld nog bijna 20 jaar. Dat is ruim vijf jaar meer dan in 1956, toen de AOW werd ingevoerd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat vrouwen gemiddeld nog altijd ouder worden dan mannen, maar dat verschil neemt af, en dat doet het eigenlijk al sinds 1980.

Roken

Het heeft voor een groot deel te maken met roken. Vroeger rookten veel meer mannen dan vrouwen en die mannen gingen dus vaker dood aan longkanker. Vanaf de jaren zestig zijn steeds meer vrouwen gaan roken en dat vertaalt zich ook in een hoger sterftecijfer door longkanker.

Ook zijn veel mannen gestopt met roken of überhaupt niet begonnen. Daardoor is hun levensverwachting gestegen.

Het CBS heeft ook uitgerekend dat de kans dat we honderd worden steeds groter is geworden. Vergeleken met 60 jaar geleden is die kans verzesvoudigd. Dat betekent dat van elke 100 vrouwen die nu 65 zijn er zes honderd worden, tegenover drie mannen.

STER reclame