NOS Nieuws

Mogelijk verbod mobiel bellen en appen op de fiets

Het kabinet laat onderzoeken of een verbod op mobiel bellen en appen op de fiets haalbaar is. Minister Schultz zegt dat er nog te veel ongelukken gebeuren. Bij 20 procent van de ongevallen onder jongeren was op de een of andere manier een mobiele telefoon in het spel.

Schultz: "De groep tussen 12 en 21 is zó met hun mobiele telefoon bezig, ze zijn meer met appjes bezig dan met voor zich kijken."

Moeilijk handhaven

Een jaar geleden nog zei minister Schultz dat zij niets zag in een verbod. Op verzoek van de Tweede Kamer keek zij naar de ervaringen van Denemarken en landen in Zuid-Europa. Maar volgens Schultz worden de regels daar niet of nauwelijks gehandhaafd en zou het verbod dus weinig zin hebben.

Schultz: "We hebben eerst geprobeerd om het gedrag te veranderen, bijvoorbeeld via lessen op scholen, en prijzen die ze konden winnen als ze niet hun mobiel gebruikten tijdens het fietsen, maar dat is dus niet genoeg. Dus ik overweeg nu om dan toch maar gewoon een verbod in te voeren, ook al is dat moeilijk om te handhaven."

De Fietsersbond betwijfelt of een verbod zin heeft als het niet gehandhaafd wordt. Ze zien juist wel meer in grote campagnes waarbij fietsers op de risico's worden gewezen.

De politie wil nog niet zeggen of een belverbod op de fiets in de praktijk te handhaven is. “We wachten eerst de resultaten van het onderzoek af”, aldus een woordvoerder.

Verkeersdoden

Schultz maakte het onderzoek bekend voor een Kamerdebat over verkeersveiligheid. Daarbij gaat het over de stijging van het aantal verkeersdoden. Ook onder ouderen is het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren toegenomen. Dat heeft in veel gevallen te maken met rijden op een scootmobiel.

"Het is ingewikkeld om vast te stellen of die ongevallen met de techniek van de scootmobiel te maken hebben", zegt de minister. "We weten wel dat het gaat om kantelongevallen, problemen met gas geven en remmen, en de zichtbaarheid van scootmobiel-bestuurders." De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft geld gekregen voor een "dieptestudie".

Vorig jaar kwamen 119 80-plussers om, in 2010 waren dat er nog 94. Er zijn ook meer 80-plussers dan vijf jaar geleden, maar die toename is minder groot dan het aantal verkeersdoden in deze groep.

Onderzoek naar verbod bellen op de fiets

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl