ANP

Vervoerders geven vaak niet goed aan welke gevaarlijke stoffen ze op spooremplacementen hebben staan. Dat is volgens staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu een slechte zaak omdat hulpdiensten daardoor bij calamiteiten in problemen kunnen komen.

Ze kunnen bijvoorbeeld een verkeerde methode gebruiken om een brand in een goederenwagon te blussen. "Ik stel helaas vast dat de naleving van de wettelijke verplichting tot registratie van gevaarlijke stoffen op emplacementen over het geheel genomen ver onder de maat is en dat is onacceptabel", schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze baseert zich op onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport, onder meer uitgevoerd naar aanleiding van een ongeluk tussen een reizigerstrein en een goederentrein, een jaar geleden in Tilburg. Daarbij ontstond een lek in een wagon. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat er op het spoor onnodige veiligheidsrisico's worden genomen.

Dijksma kondigt aan dat er beter en vaker gecontroleerd zal worden en dat overtreders zwaarder gestraft zullen worden.

Te veel treinen

De staatssecretaris laat de Tweede Kamer verder weten dat er te veel goederentreinen over enkele omleidingsroutes rijden. Er ontstaat echter geen onverantwoorde situatie, benadrukt ze.

Goederentreinen met bestemming Duitsland worden omgeleid omdat het spoor naar dat land momenteel wordt uitgebreid. Vervoer van gevaarlijke stoffen op die alternatieve routes is aan grenzen gebonden en die worden nu tijdelijk door de omleiding overschreden.  

Dijksma wil dat spoorbeheerder ProRail en de vervoerders bekijken hoe de risico's teruggebracht kunnen worden. 

STER reclame