De rechtbank op Schiphol
NOS Nieuws

Proces-Wilders wordt niet uitgesteld

Het proces tegen Geert Wilders gaat gewoon in oktober inhoudelijk van start. Dat heeft de rechtbank bepaald. De officier van justitie zei vanochtend in de rechtbank dat de advocaten van Wilders een tactiek van vertraging hanteren.

De rechtbank bepaalde wel dat de advocaten van Wilders een nieuwe mogelijkheid krijgen om op 23 september preliminaire verweren te voeren. Dan kunnen ze beargumenteren waarom het proces tegen Wilders bij voorbaat moet worden beëindigd. De verdediging van Wilders had vorige week gevraagd om meer tijd voor deze verweren.

Als het verzoek om het proces te beëindigen wordt afgewezen dan begint het proces, zoals al was gepland, op 31 oktober. Voor de strafzaak zijn negen dagen uitgetrokken.

Minder

Wilders staat terecht voor belediging van Marokkanen op grond van ras en het aanzetten tot discriminatie en haat vanwege zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken.

Wilders en zijn advocaten ontbraken vandaag op de tweede zittingsdag van het proces tegen de PVV-leider. Officier van justitie Wouter Bos uitte tijdens de zitting forse kritiek op de PVV-leider en zijn advocaten. Ze proberen volgens hem continu de aandacht te verleggen en tijd te kopen om zo uitstel van het proces te krijgen.

Volgens Bos is de samenleving gediend met een rechtvaardige en juiste, maar ook met een doelmatige en tijdige beoordeling van deze zaak. "Een zaak die uitsluitend draait om de fundamentele vraag naar de verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatieverbod. Een vraag waarop niet alleen Wilders maar ook de samenleving een tijdig rechterlijk antwoord verdient", aldus Bos.

De aanklager vindt dat de strafzaak tegen Wilders "tot normale proporties moet worden teruggebracht". Bos: "Aanvankelijk wekte de verdediging bij ons de indruk de zaak op inhoud te willen bepleiten. Er geen circus van te maken. En elkaar met fatsoen te bejegenen. Inmiddels vragen wij ons af waar de verdediging uit koers is geraakt.’’

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl