SER-voorzitter Hamer positief over persoonlijk pensioen

SER-voorzitter Mariëtte Hamer ANP

Een persoonlijk pensioen met collectieve risicodeling heeft voordelen ten opzichte van een collectief pensioen. Die conclusie trekt de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Mariëtte Hamer.

Ze loopt daarmee vooruit op de presentatie van een onderzoek naar een nieuwe pensioenvariant, vanmiddag door de SER. In de raad, die regering en parlement adviseert, zitten werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden. 

De SER heeft zich ruim een jaar gebogen over de mogelijke voor- en nadelen van een individueel pensioen, waarbij mensen een persoonlijke pot opbouwen maar de risico's gezamenlijk worden gedeeld. Deze persoonlijke potten blijken na een doorberekening "zeer interessant", zeggen SER-voorzitter Mariëtte Hamer en de voorzitter van de Commissie Toekomst Pensioenstelsel Kees Goudswaard in een interview in NRC.

De SER benadrukt dat het nog om een verkenning gaat, geen advies. Binnen de raad heerst nog verdeeldheid over de mogelijke hervormingen.

Minder risico

Er is al enige tijd discussie over het bestaande pensioenstelsel. Een van de kritiekpunten daarop is dat de verdeling van het opgebouwde collectieve pensioengeld tussen jonge en oudere generaties ongelijk is. Jongeren subsidiëren min of meer het pensioen van ouderen.

Bij de nieuwe persoonlijke pensioenpotten waar de SER naar heeft gekeken, bouwt iedereen zijn eigen pensioen op. De ongelijke verdeling tussen verschillende generaties zou verdwijnen.

Het pensioengeld wordt in die nieuwe variant nog steeds collectief belegd. De risico's van die beleggingen, de stijgende levensverwachting, arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden worden gezamenlijk gedragen.

Volgens Hamer leidt dat niet tot hogere pensioenen, maar is de kans op een toekomstige daling van het pensioen wel kleiner dan nu.

Om 12.00 uur presenteert de SER het onderzoek naar de nieuwe pensioenvariant.

STER Reclame