NOS NieuwsAangepast

Lijst chemicaliën Moerdijk openbaar

De lijst met chemische stoffen die lagen opgeslagen bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk is vrijgegeven. Bij het bedrijf brak afgelopen woensdag een felle brand uit. Daarbij zijn chemische stoffen vrijgekomen.

Het Openbaar Ministerie had de lijst kort na de brand in beslag genomen, omdat het de lijst nodig heeft voor het strafrechtelijk onderzoek. Omdat er van omwonenden veel vragen komen over de stoffen op de lijst, is die nu openbaar gemaakt.

Onduidelijk

De lijst is 52 pagina's lang. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de vrijgekomen stoffen een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Chemie-Pack was verplicht om iedere dag een lijst met alle op het bedrijfsterrein aanwezige stoffen te overhandigen aan de brandweer. De nu gepubliceerde lijst dateert van de avond voor de brand.

Geen onderzoek

Vrijdag werd al bekend dat in het bluswater kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. Toch komt er voorlopig geen grootschalig gezondheidsonderzoek onder hulpverleners en bewoners van Moerdijk. Het RIVM zegt dat uit metingen is gebleken dat er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl