NOS Nieuws

'Rechtsstaat in gevaar door bezuinigingen'

Als het kabinet nog meer bezuinigt op de rechtspraak, zet dat de bijl aan de wortel van de rechtspraak. De kwaliteit van het werk van rechters holt achteruit.

Daarvoor waarschuwt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij onderhandelt met minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie over de begroting voor de komende jaren. "In plaats van objectief kijken naar wat er nodig is om rechtszaken zorgvuldig af te handelen, is het budget van de minister leidend", constateert Bakker.

'Rechters in Nederland zijn ongelofelijk loyaal'

De afgelopen tijd moest er al stevig worden bezuinigd binnen de rechtspraak. Dat leidde tot protest onder rechters en raadsheren. Een deel van de voorgestelde bezuinigingen werd teruggedraaid, maar de tekorten bleven.

Vandaag verschijnt het jaarverslag van de rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Uit de cijfers van 2015 blijkt nog niet dat rechtszaken langer blijven liggen als gevolg van bezuinigingen. “Rechters zijn enorm loyaal, ze zullen altijd proberen een zaak te behandelen”, zegt Bakker.

Rechters plegen roofbouw op zichzelf. Het is normaal dat ze 50 procent overwerken. Dat kan niet continu

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak

Maar de werkdruk is torenhoog. “Rechters plegen roofbouw op zichzelf. Het is normaal dat ze 50 procent overwerken. Dat kan niet continu. Dan gaat onherroepelijk de kwaliteit van hun werk naar beneden.”

Uitzondering

Volgens Bakker concurreert de rechtspraak nu ongewild met de politie, het gevangeniswezen en het Openbaar Ministerie om een extra stukje van het krappe budget. Hij vindt dat Van der Steur voor de rechterlijke macht een uitzondering moet maken en de rechtspraak onafhankelijk van de begroting moet financieren.

“De rechtspraak is niet zomaar een overheidsdienst. Als wij de middelen niet krijgen die we nodig hebben, kunnen we geen hoogwaardige rechtspraak in stand houden. Dat is het begin van het einde van de rechtsstaat.”

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl