Wim Deetman geeft in 2010 een toelichting op het onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk anp

Wim Deetman heeft bestuursleden van een organisatie die opkomt voor slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk geïntimideerd om een parlementaire enquête te voorkomen. Dat meldt het radioprogramma Argos. 

Deetman was voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar misbruik in de kerk. In december 2011 verscheen het eindrapport van de commissie-Deetman. Daaruit bleek dat tienduizenden kinderen tussen 1945 en 1981 op katholieke seminaries en internaten waren misbruikt.

Dwingende wijze

Enkele maanden later hadden vier bestuursleden van slachtofferorganisatie KLOKK een gesprek met Deetman. Daarin vroeg de commissievoorzitter "op dwingende wijze" aan het viertal om niet om een parlementaire enquête te vragen.

Een enquête was aanvankelijk een dwingende eis van de slachtoffers. Twee weken voor de bijeenkomst schreef KLOKK nog dat er "alle reden" was om aan te dringen op een parlementair onderzoek.

E-mails

Toch gaven de bestuursleden gehoor aan het verzoek van Deetman. Bestuurslid Annemie Knibbe: "Deetman wilde ons eigenlijk dwingen om geen parlementaire enquête te doen". Argos zegt ook e-mails in handen te hebben waaruit blijkt dat Deetman al langer druk uitoefende op KLOKK om de eis van een enquête te laten varen. 

Deetman ontkent dat hij de bestuursleden onder druk heeft gezet. "Het antwoord hierop van de heer Deetman (..) was telkens dat hij daar niet over gaat", zegt een woordvoerder tegen Argos.

Argos zendt vandaag om 14.00 uur een reconstructie van deze zaak uit op NPO Radio 1

STER reclame