Inspiratiedag van het UWV in de Jaarbeurs voor oudere werkzoekenden
NOS Nieuws

'Schaf sollicitatieplicht voor oudere werklozen af'

Oudere werklozen zouden vrijgesteld moeten worden van het verplicht solliciteren. De Tilburgse arbeidssocioloog Jan Cremers pleit voor een generaal pardon voor werklozen ouder dan 60 jaar. De verplichting om wekelijks een sollicitatiebrief de deur uit te doen is nutteloos en frustrerend, stelt hij in dagblad Trouw.

"Het gaat vooral om een groep van 50.000 werklozen die door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt en die we nu nog voortdurend achter hun vodden zitten dat ze één keer in de week moeten solliciteren, terwijl we allemaal weten dat dat weinig perspectief biedt", aldus Cremers in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook CNV Vakmensen ziet heil in een ontheffing van de sollicitatieplicht. Voor 55-plussers is het doen van vrijwilligerswerk of mantelzorg een goede reden voor vrijstelling.

Perspectief

"Voor mensen van 55 jaar en ouder wordt het perspectief op werk minder", zegt voorzitter Piet Fortuin. Ook betaalde minibaantjes voor 5 tot 10 uur zonder allerlei beperkende regels kunnen een uitkomst zijn. In sommige gemeenten worden hier al plannen voor gemaakt.

Volgens Cremers zijn vooral de 60-plussers de dupe van allerlei maatregelen van de voorbije jaren zoals het afschaffen van het vroegpensioen en de verhoging van de AOW-leeftijd. Het idee dat door de vergrijzing personeel schaars wordt blijkt vooralsnog niet te leiden tot meer werk voor ouderen. Momenteel is een op de vijf werklozen ouder dan 55 jaar: van de 590.000 werklozen zijn 119.000 tussen de 55 en 65 jaar.

Eerlijker verdeling

Ruud Kuin, vicevoorzitter van vakbond FNV, heeft zo zijn bedenkingen bij het voorstel van Cremers. "Het opheffen van de sollicitatieplicht is geen echte oplossing natuurlijk; de uitzichtloze situatie van veel werklozen moet structureel worden aangepakt, zeker ook die van ouderen."

Volgens hem moet iedereen een kans hebben om tot de pensioenleeftijd door te werken. "Er moet dus gewerkt worden aan meer echte banen en een eerlijkere verdeling van de banen.‘

Vrijbrief

Arbeidseconomen zien de logica wel, maar waarschuwen ervoor dat vrijwilligerswerk geen vrijbrief moet worden om de sollicitatieplicht te ontlopen. "Met een generaal pardon zou ik erg voorzichtig zijn, want het is dan net of het prima is dat ouderen werkloos thuiszitten.", zegt Paul de Beer van de Universiteit van Amsterdam.

"Mensen kunnen het als een recht gaan zien", zegt Joop Schippers van de Universiteit Utrecht. "Dan gaan ze denken: als ik op mijn 61e word ontslagen hoef ik niets meer." In de jaren 80 maakten werkgevers en vakbonden bij reorganisaties massaal gebruik van de regelingen om vooral ouderen goedkoop te laten afvloeien.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl