ANP

Mensen die zorg nodig hebben zijn niet verplicht om hulp te vragen aan mensen in hun omgeving. Volgens staatssecretaris Van Rijn hoeft een netwerk van mantelzorgers niet opgedrongen te worden. "Mensen die zich daar niet prettig bij voelen laten we niet aan hun lot over. Er zal altijd goede zorg zijn voor die mensen." 

Van Rijn reageert op cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Daaruit blijkt dat een op de vijf ouderen en mensen met een beperking niemand in zijn omgeving heeft die mantelzorg geeft.

Voor de staatssecretaris komen die cijfers niet als een verrassing. "Uit eerdere onderzoeken komt ook naar voren dat 20 à 25 procent van de mensen geen netwerk heeft. Dat is precies waarom we hulp op maat bieden. Die groep kan een beroep doen op hulp van de overheid."

Van Rijn: altijd goede zorg voor mensen zonder mantelzorgers

PvdA-Kamerlid Tanamal noemt de cijfers van het SCP heftig maar wijst er net als Van Rijn op dat mensen die geen mantelzorgers hebben naar de gemeente kunnen stappen voor zorg. VVD'er Potters, die het aantal mensen zonder netwerk hoog noemt, is het daarmee eens: "Gemeenten moeten deze groep in beeld krijgen en ondersteuning op maat gaan bieden. Precies daarvoor is de Wmo bedoeld."

'Verschrikkelijk'

Oppositiepartijen SP en PVV zien in de cijfers vooral het falen van Van Rijn's beleid. 

PVV'er Agema noemt het verschrikkelijk dat een vijfde van de ouderen en hulpbehoevenden geen beroep kan doen op vrienden en familie. "En ondertussen sluit het kabinet de verzorgingshuizen en wordt de huishoudelijke hulp gehalveerd." 

Volgens de SP laat het rapport zien dat de participatiesamenleving een doodlopende weg is. "Dit beleid is een recept voor eenzaamheid", zegt Kamerlid Leijten. Zij is bang dat mensen zonder netwerk geen beroep durven te doen op hulp van de gemeente. "Bezuinigingen op huishoudelijke hulp moeten dan ook direct van tafel." 

CDA-Kamerlid Keijzer hoopt dat gemeenten het rapport van het SCP goed lezen. "Ouderen geven niet gauw toe dat ze alleen zijn en eigenlijk hulp nodig hebben. Hier moeten de overheid en samenleving op blijven letten."

Ouderen blijven vaker verstoken van mantelzorg

STER reclame