NOS Nieuws

Zorgkaart Nederland heeft geen nut

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

  • Rinke van den Brink

    Redacteur gezondheidszorg

Zorgkaart Nederland, een van de paradepaardjes van de openheid over de kwaliteit van zorg, heeft eigenlijk geen enkel nut. Dat blijkt uit een onderzoek dat vandaag gepresenteerd is op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De vijf auteurs van het onderzoeksartikel trekken een even harde als heldere conclusie: "ZorgkaartNederland.nl voldoet in haar huidige vorm niet als valide kwaliteitsinstrument voor de beoordeling van de kwaliteit van zorg van een medisch specialist."

Te weinig

Dat komt door het veel te lage aantal beoordelingen per medisch specialist. Zorgkaart Nederland vindt dat er per arts ten minste negen beoordelingen moeten zijn voor ze van waarde zijn. Maar zelfs dat lage aantal wordt zelden gehaald.

Over ruim de helft van de medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen is informatie te vinden op de website. Dat toch al lage aantal van negen beoordelingen wordt maar gehaald door een kleine minderheid van nog geen acht procent van de artsen, meest chirurgen.

Niet gecontroleerd

Van alle unieke bezoekers die de website trekt, laat minder dan één op de duizend een beoordeling van een arts achter. Bovendien wordt niet onomstotelijk vastgesteld of degene die een arts beoordeelt ook daadwerkelijk behandeld is door die arts.

Webwinkels doen dat door iemand na een aankoop de gelegenheid te bieden een review achter te laten.

Vorig jaar maart riep minister Schippers van Volksgezondheid 2016 uit tot het jaar van de transparantie. In een Kamerbrief noemde ze toen Zorgkaart Nederland als website met betrouwbare informatie.

Verbeteringen

De onderzoekers doen een paar voorstellen om de betrouwbaarheid ervan te vergroten. Er zou gecontroleerd moeten worden of beoordelingen echt afkomstig zijn van patiënten van de beoordeeld arts. Ook de samenstelling van het cijfer dat artsen krijgen moet anders, vinden de onderzoekers.

Nu worden artsen ook beoordeeld op factoren waarop ze geen invloed hebben, zoals de accommodatie en het maken van afspraken. Tenslotte kunnen ziekenhuizen nu een profielpakket kopen bij Zorgkaart Nederland . Daarmee kunnen ze patiënten werven.

Volgens de onderzoekers moeten alle ziekenhuizen de gelegenheid krijgen om gratis gebruik te maken van die mogelijkheid. Of dat pakket moet afgeschaft worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl