ANP

In het Nederlandse taalgebied van de Rooms-Katholieke Kerk wordt op 27 november het nieuwe Onze Vader ingevoerd. Dat gebeurt gelijktijdig in Nederland en België, heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie bekendgemaakt.

Het Onze Vader is het bekendste gebed van de kerk. Tot nu toe is er in Nederland en Vlaanderen een verschil in woordkeuze waardoor er twee Nederlandstalige versies zijn. Dat is eind dit jaar afgelopen.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

Nieuwe gemeenschappelijke vertaling Onze Vader

Over de juiste vertaling van het gebed is decennia lang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.

Er zijn twee zinnen veranderd in de vertaling. De zin 'vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven' wordt 'vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren'. En 'leidt ons niet in bekoring' wordt 'breng ons niet in beproeving'. 

De veranderingen zijn nodig om de Nederlandse en Vlaamse versies van het Onze Vader met elkaar in overeenstemming te brengen, zegt theoloog Frank Bosman. "Ze hebben nu allebei hun eigen versie. Als Vlamingen en Nederlanders samen op bedevaart zijn, of als ze naar elkaars kerken komen, stokt twee keer het Onze Vader. Dat willen ze rechttrekken."

Nooit kiezen

Er is volgens Bosman nog een tweede reden om de vertaling aan te passen. "Als je zegt: leidt ons niet in bekoring, lijkt het alsof je zegt dat God ons af en toe flink wil testen om te zien hoe gelovig we nog zijn. Maar als je 'beproeving' zegt, en je denkt aan de christenvervolgingen in de eerste eeuw na Christus - maar ook aan die van vandaag de dag in de wereld - dan bid je eigenlijk: God, zorg ervoor dat ik nooit hoef te kiezen tussen mijn geloof en mijn leven." 

Dat de discussie over de vertaling lang heeft geduurd is begrijpelijk, zegt de theoloog. "Het Onze Vader is het oergebed van het christendom. Dat zit er bij veel mensen net zo diep ingesleten als de naam van hun ouders. Dus als aan die tekst maar een komma verandert, stuit dat op verzet. Waarom moet dat nou. vragen mensen zich af."

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft er begrip voor dat een aantal gelovigen moeite zal hebben met de nieuwe tekst. "De bisschoppen begrijpen dat het voor sommige mensen niet gemakkelijk is om van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling", aldus mgr. Liesen namens de Bisschoppenconferentie.

STER reclame