Het bluswater dat is opgevangen bij de brand in de omgeving van Moerdijk bevat kankerverwekkende stoffen. Dat heeft het waterschap Brabantse Delta laten weten aan de NOS.

Brabantse Delta heeft metingen verricht en daaruit blijkt dat er onder meer kankerverwekkende aromaten in het water zitten, zoals xyleen, naftaleen, benzeen en tolueen.

De metingen zijn verricht in de watergangen in de directe omgeving van Chemie-Pack. Het bedrijfsterrein is zo gebouwd dat het bluswater moeilijk het open water kan bereiken en in naburige sloten werd daarom ook geen vervuiling aangetroffen.

Verontrustend

Toxicoloog Tinka Murk van de Wageningen Universiteit noemt de hoeveelheid giftige stoffen dat in het bluswater terecht is gekomen "verontrustend", maar zegt tegelijkertijd dat die stoffen geen gevaar voor de volksgezondheid hoeven te vormen, zolang het bluswater maar geïsoleerd blijft en de sloten afgesloten.

Wel is het volgens Murk van belang dat het vervuilde bluswater zo snel mogelijk wordt geïsoleerd in afgesloten containers. Stoffen als tolueen en benzeen zijn vluchtig, kunnen verdampen en op die manier alsnog in de lucht terechtkomen.

De brandweer heeft inmiddels in een nabijgelegen sloot waar bluswater in terecht is gekomen, afgedekt met een schuimlaag. Zo moet verdamping van de chemicaliën worden voorkomen.

Opgeslagen

Zuivering van het bluswater kan niet op de gebruikelijke manier in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarom wordt het water voorlopig opgeslagen in tanks, zegt de gemeente Moerdijk. Later zal worden bepaald hoe het water wordt verwerkt.

De gemeente komt later met een gezondheidsparagraaf, waarin wordt uitgelegd wat het allemaal betekent voor de volksgezondheid. Morgen is een bijeenkomst georganiseerd waar inwoners van Moerdijk worden ingelicht over de gevolgen.

Burgemeester Denie van Moerdijk zegt kennis te hebben genomen van de resulaten van het waterschap, maar "wil niet vooruit lopen op de conclusies" van zijn eigen deskundigen.

Geheim

De lijst met stoffen die opgeslagen lagen bij Chemie-Pack in Moerdijk, blijft voorlopig geheim. Het zou gaan om honderden verschillende chemische stoffen, die giftig, bijtend en brandbaar zijn.

Het Openbaar Ministerie heeft de lijst in het bezit, maar houdt die geheim in verband met het strafrechtelijk onderzoek. Daardoor blijft het onduidelijk welke stoffen woensdag zijn vrijgekomen bij de brand in Moerdijk.

STER reclame