Minister Bussemaker ANP

Minister Bussemaker wil de uitslag van de Citotoets doorslaggevend maken als die hoger uitvalt dan het oordeel van de onderwijzer over een leerling. "De cito moet dan leidend zijn", zei Bussemaker in het tv-programma WNL op Zondag.

Nu heroverweegt een leraar zijn advies volgens de minister maar in 1 op de 6 gevallen en dat wil ze veranderen. Ze gaat daarom een brief sturen naar alle scholen met de oproep om toch vooral goed naar de Citoscore te kijken. Ze wil dat scholen gebruikmaken van de mogelijkheden die er zijn om leerlingen naar het juiste niveau van het middelbaar onderwijs te sturen.

Om de situatie echt te veranderen is een wetswijziging nodig, "maar dat kan ik niet binnen een paar weken regelen", aldus Bussemaker. Ze gaat wel proberen om de wet voor volgend jaar gewijzigd te krijgen.  

Eerder deze maand zei Bussemaker al dat ze de Citotoets op de basisschool belangrijker wilde maken. Ze reageerde hiermee op een rapport van de Onderwijsinspectie waaruit blijkt dat de ongelijkheid tussen kansrijke en kansarme leerlingen is toegenomen. 

Laagopgeleide ouders 

Zo krijgen leerlingen van laagopgeleide ouders van hun leerkracht soms onbewust een lager schooladvies dan kinderen van ouders met een hoger opleidingsniveau terwijl hun prestaties vergelijkbaar zijn, ontdekte de inspectie.  

Sinds vorig jaar weegt het advies van de leerkracht over het middelbaar onderwijs zwaarder dan de uitslag van de Citotoets. Daar wil minister Bussemaker met haar wetswijziging dus deels weer een eind aan maken. 

STER reclame