NOS Nieuws

Koe en kalf niet verplicht langer samen

Boeren worden niet verplicht kalveren na de geboorte langer bij de moeder te houden. Staatssecretaris Van Dam legt een oproep van de Tweede Kamer daarover naast zich neer.

De Kamer nam dit jaar een motie aan van de Partij voor de Dieren waarin het kabinet wordt gevraagd met een plan te komen om kalveren langer bij de moeder te laten. De motie werd ook gesteund door regeringspartij PvdA. Volgens de Kamer vertonen kalveren natuurlijker gedrag als ze een poos bij de moeder blijven.

Extra stress

De kwestie leidde tot veel discussie. Vorige maand protesteerden boerinnen in Den Haag tegen het plan. Ze vinden dat het bij kalveren juist extra stress oplevert als ze lang bij hun moeder blijven en dat de Kamer ingaat tegen een "eeuwenoude traditie".

In een brief aan de Kamer spreekt Van Dam van een boeiende discussie, die mensen raakt. "Daar waar de een vooral reageert vanuit emotie, benadrukt de ander juist de feiten."

Hij ziet onvoldoende reden waarom de overheid moet bepalen of een kalf langer bij de koe moet blijven. De staatssecretaris vindt dat een afweging en keuze van de boer. Volgens hem staat het niet vast dat het kalf bij de koe houden beter is voor het dierenwelzijn. Ook is de veiligheid van een kalf dan niet altijd gewaarborgd en is de beroepsorganisatie van dierenartsen tegen een verplichting, schrijft Van Dam.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl