ANP

In de Tweede Kamer is positief gereageerd op de plannen van het kabinet om een aantal knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. De meeste partijen zijn blij dat er tegemoetgekomen wordt aan de wens om jongeren eerder in aanmerking te laten komen voor een volwassen loon.

D66 noemt het een grote stap vooruit dat het minimum-jeugdloon wordt afgeschaft voor 22- en 23-jarigen. "Het is echt niet uit te leggen dat iemand die een paar jaar jonger is zo veel minder verdient", zegt Kamerlid Van Weyenberg.

Trots

De PvdA, die met coalitiepartner VVD nauw betrokken was bij het overleg, spreekt van een doorbraak. Kamerlid Vermeij: "Werkgevers en werknemers steunen deze stappen. Daar mogen we in dit land trots op zijn."

De SP is blij, maar ziet het als een eerste stap. Kamerlid Karabulut wil dat iedereen die 18 jaar of ouder is als een volwassene betaald wordt.

Voorgespiegeld

Het CDA is terughoudend. Kamerlid Heerma vraagt zich af of de hogere jeugdlonen niet tot verlies van werkgelegenheid gaan leiden. "Voorkomen moet worden dat jongeren een hoger loon wordt voorgespiegeld voor een baan die ze vervolgens niet kunnen vinden."

De VVD is vooral blij dat de regels voor seizoensarbeid weer worden versoepeld. Werkgevers kunnen mensen weer makkelijker een tijdelijk contract aanbieden.

'We lossen een aantal acute problemen op de arbeidsmarkt op'

STER reclame