Een klaslokaal waar een inburgeringscursus wordt gegeven ANP

Van de nieuwkomers die in 2013 in Nederland arriveerden, is slechts de helft binnen de afgesproken termijn geslaagd voor het inburgeringsexamen, blijkt uit nieuwe cijfers. Minister Asscher van Sociale Zaken is ontevreden over het "zorgwekkende" verloop van de inburgering van migranten, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Asscher wil gemeenten intensiever inschakelen bij de praktische begeleiding van migranten, door hen bijvoorbeeld in contact te brengen met organisaties die hulp kunnen bieden bij inburgering. Daarvoor wordt meer geld beschikbaar gesteld.

Ook wil de minister strengere kwaliteitseisen stellen aan aanbieders van taalcursussen. 

Asscher heeft een onderzoek gelast naar de oorzaken van de achterblijvende resultaten van het inburgeringsproces. Sinds 2013 is een nieuwe wet van kracht, waarin de verantwoordelijkheid voor het inburgeren bij de nieuwkomers zelf wordt gelegd.  

Drie jaar

Nieuwkomers krijgen drie jaar de tijd om de taal leren en kennis van de Nederlandse samenleving op te doen. Dat proces wordt afgesloten met een inburgeringsexamen.  

Van de 53.000 migranten die zich in de jaren 2013, 2014 en 2015 in Nederland vestigden, moeten nog 47.000 voldoen aan hun verplichtingen, schrijft Asscher aan de Kamer.

Gezinshereniging

Uit de cijfers blijkt dat nieuwkomers die naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging, betere resultaten boeken dan asielmigranten die geen familie in Nederland hebben. De gezinsmigranten hebben in hun eigen land al een basisexamen inburgering afgelegd.

Nieuwkomers die zelf schuld hebben aan het niet halen van het examen, krijgen een boete van 1250 euro; ook krijgen ze een nieuwe deadline voor de afronding van hun inburgering.      

STER reclame