NOS Nieuws

Schippers: niet sleutelen aan vrije artsenkeuze

Verzekeraars die adverteren met vrije artsenkeuze moeten ook echt alles wat in de polis zit vergoeden. Ook als de verzekeraar te weinig heeft ingekocht, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis, moet er gewoon aan verzekerden worden betaald. Dat zei minister Schippers in een debat in de Tweede Kamer.

Uit een beoordeling van de zorgautoriteit blijkt dat vrijwel alle restitutiepolissen van verzekeraars wettelijke bepalingen bevatten die verzekeraars het recht geven om zorg niet volledig te vergoeden. Volgens de NZA is er maar één verzekeraar die echt een zuivere restitutiepolis biedt, waarbij verzekerden bij alle artsen terecht kunnen. Bij alle andere verzekeraars die een restitutiepolis bieden, wordt dus niet alles vergoed.

D66 wilde van minister Schippers weten hoe zij aankijkt tegen dit verschil in "zuivere en niet zuivere restitutiepolissen". Minister Schippers wil niets weten van dit onderscheid. "Dat gaan we niet maken. Er is maar één soort restitutiepolis, namelijk, de polis die alles vergoedt zoals afgesproken".

De minister zegde toe dat de NZA er strikt op zal toezien of verzekeraars eerlijk communiceren en geen misleidende informatie verstrekken. "Wie als verzekeraar vrije artsenkeuze belooft, zal dit ook moeten nakomen", aldus Schippers.

Stijgend eigen risico

In het debat uitte de SP haar zorgen over het stijgend eigen risico. Volgens Kamerlid Leijten kan dat naar 500 euro oplopen, wat volgens de SP voor mensen met lage inkomens niet meer op te brengen is. Leijten vroeg de minister om de koppeling tussen de premiestijgingen en het eigen risico los te laten.

Schippers ziet daar niets in. "Dat sommigen een stijging van het risico naar 500 euro voorzien is een extra motivatie voor een ieder om de zorgkosten in de hand te houden. De koppeling loslaten is niet aan de orde, en voor de lage inkomens compenseert de zorgtoeslag een deel".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl