Minister Bussemaker
NOS Nieuws

'Terugloop eerstejaars is tijdelijke dip'

Minister Bussemaker gaat ervan uit dat de terugloop dit studiejaar in eerstejaarsstudenten een tijdelijke dip is. Dat zei ze in de Tweede Kamer op vragen van de ChristenUnie. Er zijn dit jaar ongeveer 7 procent minder inschrijvingen in het hoger onderwijs.

Volgens de ChristenUnie zijn het afschaffen van de basisbeurs en de invoering van het zogeheten studievoorschot er de oorzaak van dat veel jongeren, vooral uit kwetsbare milieus, niet meer aan een studie beginnen. SP en CDA zijn het met de ChristenUnie eens.

Hogere toelatingseisen

Maar volgens Bussemaker spelen er veel meer factoren dan alleen de invoering van het leenstelsel. Zo hanteert een aantal hbo-opleidingen sinds dit jaar veel hogere toelatingseisen. Daardoor is bijvoorbeeld op de pabo het aantal inschrijvingen met ruim 35 procent gedaald.

Ook hebben waarschijnlijk meer jongeren voor een tussenjaar gekozen. In 2013 en 2014 gebeurde dat minder vaak, omdat dat de laatste jaren waren dat studenten nog in aanmerking kwamen voor een basisbeurs.

"De effecten die we verwacht hadden, doen zich nu voor", zei Bussemaker. "Het is niet zo raar dat je dit soort ontwikkelingen ziet als je een grote stelselwijziging doorvoert." Ze piekert er niet over om de basisbeurs weer in te voeren. "Het studievoorschot past bij deze tijd."

Bussemaker: een tijdelijke dip

Woest

SP, CDA en ChristenUnie zien in de cijfers die Bussemaker gisteren naar de Kamer stuurde de bevestiging van hun bezwaren tegen het leenstelsel. "Ik word woest als jongeren afzien van een studie vanwege financiële redenen", zei ChristenUnie-Kamerlid Bruins.

Bussemaker blijft erbij dat het om een tijdelijke dip gaat. "Maar als het niet tijdelijk blijkt te zijn, als zich structureel negatieve effecten voordoen, dan zal ik maatregelen nemen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl