NOS Nieuws

Een op de negen middelbare scholieren gepest

Bijna 11 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt de afgelopen drie maanden te zijn gepest. Dat komt neer op drie kinderen per klas van 27.

De cijfers komen naar voren uit een onderzoek door de GGD's en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bijna 100.000 kinderen uit de tweede en vierde klas van de middelbare school vulden digitaal vragen in over hun leefstijl en gezondheid. Daaronder waren ook vragen over het gebruik van sociale media en pesten.

Spugen

8,2 procent van de jongeren zegt zich zelf schuldig te hebben gemaakt aan pesten op school. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van schelden, vervelende berichtjes sturen, spugen of iemand buitensluiten. Jongens komen er twee keer zo vaak voor uit dat ze pesten als meisjes.

Onder de slachtoffers zijn ongeveer evenveel meisjes als jongens. Wel hebben meisjes vaker te maken met cyberpesten, waarbij ze bijvoorbeeld op sociale media worden bedreigd. Op het vmbo wordt vaker gepest dan op de havo en het vwo.

Problemen

De cijfers wijken niet veel af van eerdere onderzoeken, zei Irene Linders-Wouters van de GGD Noord- en Oost-Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. "Vanwege de aandacht voor cyberpesten en de impact daarvan lijkt het weleens dat er een stijging is, maar over het algemeen zijn de cijfers vergelijkbaar."

Wel blijft het volgens Linders-Wouters zaak om het pesten aan te pakken. Jongeren die worden gepest, kampen met meer emotionele problemen. Ook ervaren ze hun gezondheid als slechter.

De aanpak van pesten op school moet zich niet beperken tot de scholen, aldus Linders-Wouters. "De betrokkenheid van ouders is ook heel belangrijk. Vooral ook als het gaat om het handhaven van de regels op het gebied van sociale media."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl