ANP

Steeds meer basisscholen nemen een alternatieve eindtoets af, zoals de IEP-toets en de ROUTE 8-toets. In 2015 nam nog maar 6 procent van de scholen zo'n toets af, nu doet een kwart dat.

Sinds vorig jaar moeten leerlingen van basisscholen verplicht een eindtoets doen. De scholen kunnen kiezen uit drie verschillende toetsen: de Centrale Eindtoets (de oude Cito-toets), de IEP Eindtoets en de ROUTE 8. 

Korter

De alternatieve toetsen zijn een stuk korter dan de Centrale Eindtoets. Zo duurt de ROUTE 8 bijvoorbeeld maar twee tot drie uur en wordt de IEP Eindtoets afgenomen in vier uur. Volgens leraren werkt zo'n korte toets een stuk beter. Kinderen raken volgens hen uitgeput van een drie dagen durende toets, die doorgaans vlak voor de meivakantie wordt afgenomen. 

Open vragen

De alternatieve toetsen bevatten bovendien niet alleen meerkeuzevragen, zoals de Centrale Eindtoets. Volgens leraren zijn deze vragen helder geformuleerd en meer gericht op de belevingswereld van een kind. Zo krijgen zij een beter beeld van de leerling, dat hen kan ondersteunen bij het uitbrengen van een schooladvies. 

STER reclame