NOS Nieuws

Vaker schadevergoeding voor verdachte die onterecht vastzat

Steeds meer verdachten krijgen een schadevergoeding omdat ze onterecht hebben vastgezeten of nodeloos kosten hebben gemaakt. Vorig jaar werden zo'n 17.600 ex-verdachten financieel gecompenseerd. De vergoedingen bedroegen in totaal bijna 28 miljoen euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2014 werd nog aan zo'n 14.300 verdachten een schadevergoeding uitgekeerd. Ten opzichte van 2004 is zelfs sprake van een verviervoudiging.

Kort

De stijging is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan het toenemende aantal mensen dat kort vastzit, in het kader van een zogenoemde inverzekeringstelling. Het aantal mensen dat vervolgens langer, in voorlopige hechtenis, wordt vastgezet, is daarentegen afgenomen. "Dat verklaart ook waarom het gemiddelde bedrag van de schadevergoedingen is gedaald", zei een woordvoerder van het CBS in het NOS Radio 1 Journaal.

Gemiddeld keerde de rechter vorig jaar een schadevergoeding uit van 1584 euro. In 2014 was dat nog meer dan 2000 euro. Het betreft niet alleen compensatie voor onterechte hechtenis, maar ook voor onterecht gemaakte kosten als gederfde inkomsten en kosten van een advocaat.

100 euro

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten vindt het aantal van ruim 17.000 schadevergoedingen extreem veel. "In Nederland zijn we heel snel geneigd om mensen vast te zetten", zei voorzitter Van Oosten in het NOS Radio 1 Journaal. "Andere landen hebben veel meer de neiging om in vrijheid mensen te ondervragen en te onderzoeken, maar wij zetten ze liever achter de deur."

Van Oosten vindt bovendien dat de schadevergoeding, van gemiddeld zo'n 100 euro per dag in een politiecel, niet hoog is. "Daar willen u en ik het echt niet voor doen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl