NOS Nieuws

41,3 miljoen euro kinderbijslag naar buitenland

In 2015 is 41,3 miljoen euro aan kinderbijslag naar ouders met kinderen in het buitenland gegaan. Dat blijkt uit cijfers die nu.nl heeft opgevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank. De meeste kinderbijslag gaat naar ouders met kinderen in Polen, dat is 16,1 miljoen euro. Daarna volgen België en Duitsland (elk 7,8 miljoen euro).

Er gaat 2,9 miljoen euro naar ouders met kinderen in Marokko. Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de kinderbijslag voor ouders met kinderen in Marokko. In 2012 werd de Wet woonlandbeginsel aangenomen, die bepaalt dat uitkeringen moeten worden aangepast aan het niveau van de kosten van het levensonderhoud in het land waar de uitkeringsgerechtigde woont.

Uitkeringsgerechtigden spanden toen een zaak aan, omdat ze vonden dat die wet in strijd was met het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko. Ze wonnen, en in 2015 werd het verschil alsnog uitbetaald.

De aanpassing van de wet zorgde wel voor een daling van het totale bedrag aan kinderbijslag dat naar ouders met kinderen in het buitenland gaat; in 2011 werd er aan deze groep nog 51,9 miljoen euro uitgekeerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl