Harmen Boerboom / NOS

Er komt een crisisplan om de zieltogende Surinaamse economie uit het slop te halen. President Bouterse gaf in een toespraak weinig details, maar het plan zou voldoen aan de strenge eisen van het Internationaal Monetair Fonds. Een delegatie van het IMF was onlangs in Suriname voor gesprekken met de regering en maatschappelijke organisaties.

Bouterse was duidelijk: het land heeft heel hard geld nodig; hij hoopt bij geldschieters 1 miljard Amerikaanse dollars binnen te halen.  Er zijn grote betalingsachterstanden bij de overheid en de Surinaamse dollar daalt dagelijks in waarde. De munt is in vier maanden tijd bijna in waarde gehalveerd. De kosten van levensonderhoud zijn daardoor enorm gestegen.

Bodem van de schatkist

Het grootste deel van de bevolking redt het nog door zuiniger te zijn: wat minder vaak vlees op tafel, minder eten buitenshuis en geen avondje meer naar de bioscoop.

Maar de vrije val van de Surinaamse dollar is nog niet ten einde en de bodem van de schatkist is in zicht. Daarom moet er snel geld komen. De regering heeft zijn zinnen gezet op leningen bij buitenlandse financiële instellingen, zoals het IMF. Maar voordat je geld krijgt moet je aan tal van voorwaarden voldoen.

Bouterse noemde het aanpakken van het kolossale ambtenarenapparaat. Het is al decennia lang een traditie in Suriname om politieke vriendjes aan een baan bij de overheid te helpen. En daardoor is intussen 10 procent van de hele Surinaamse bevolking ambtenaar. "Makkelijk zal het niet worden, maar dit fenomeen, waar we allemaal schuld aan hebben, gaan we aanpakken", zei Bouterse.

Land- en tuinbouw

Het ligt verder voor de hand dat ook de subsidies op energie worden afgebouwd. Elektriciteit zal dan opnieuw duurder worden. Het belastingstelsel wordt herzien. De Surinaamse president benadrukte opnieuw dat de dalende olie- en goudprijzen belangrijke oorzaken zijn voor de financiële problemen in het land. Suriname moet daarom investeren in andere productiesectoren, bijvoorbeeld grootschalige land- en tuinbouw.

Om in de toekomst schokken in grondstofprijzen op te vangen, komt er een welvaartsfonds; een soort spaarpotje voor moeilijke tijden, iets dat Suriname nu niet heeft.

De ideeën van de regering Bouterse zijn niet nieuw. Bij het aantreden van zijn eerste kabinet, bijna 6 jaar geleden waren aanpak van het overheidsapparaat en grootschalige land- en tuinbouw belangrijke actiepunten. Maar het is er nooit van gekomen.

IMF

Op de persconferentie zei president Bouterse verder dat zijn minister van Financiën en de topman van de Centrale Bank op dit moment in Washington zijn. Ze zijn daar vanwege de jaarvergadering van het IMF. Het ligt voor de hand dat ze dan ook praten over financiële steun.

"Als we met het IMF tot overeenstemming komen, gaan ook de deuren open van andere grote financiële instellingen", zei Bouterse. Hij noemde de Internationale Ontwikkelingsbank, de Wereldbank en de Caribische Ontwikkelingsbank CDB.

Een concept van het crisisplan wordt vrijdag aan het Surinaamse parlement voorgelegd.

STER reclame