Een auto op weg naar de grensovergang op de Brennerpas Reuters

Oostenrijk wil nog voor 1 juni strenge grenscontroles invoeren op de Brennerpas, een grote grensovergang met Italië. Doel is het afremmen van de toestroom migranten. De Oostenrijkse regering verwacht dat dit jaar 300.000 migranten uit Afrika de Middellandse Zee naar Italië zullen oversteken. Een deel daarvan zal via de Brenner naar het noorden reizen. 

De precieze datum van invoering hangt af onder andere af van het gereedkomen van bouwwerkzaamheden. Naast de A13 komt een overkapt gebied waar de controles van auto's en het vrachtverkeer moeten plaatsvinden. De werkzaamheden daarvoor zijn vanmorgen begonnen. 

Op de weg die naast de snelweg loopt, komt een plek waar migranten worden geregistreerd en ondergebracht. Oostenrijk wil per jaar niet meer dan 37.500 asielzoekers toelaten. 

Transport

In Italië is de maatregel slecht gevallen. Dat het verkeer over de Brennerpas doorstroomt, is van groot belang voor de transportsector en in de zomer ook voor het toerisme.

Ook de Europese Commissie maakt zich zorgen over de gevolgen van de Oostenrijkse maatregelen.

STER reclame