Paus Franciscus AFP

De katholieke kerk moet de deuren meer openstellen voor mensen die niet volgens de rooms-katholieke doctrine leven, zoals homo's en gescheiden mensen. Maar het Vaticaan blijft tegenstander van het homohuwelijk. Dat blijkt uit nieuwe richtlijnen die paus Franciscus heeft gepresenteerd.

In het document Vreugde van Liefde schrijft de paus dat het persoonlijk geweten doorslaggevend is en niet de richtlijnen. "Niemand kan voor altijd veroordeeld worden", zegt Franciscus. Maar aan de leer verandert hij niets.

Volgens de katholieke leer mogen gescheiden mensen niet de communie ontvangen, behalve als ze geen seks met hun nieuwe partner hebben. Gescheiden katholieken kunnen wel een document bij de kerk aanvragen waarin staat dat hun eerste huwelijk geacht wordt nooit te hebben bestaan, omdat er bij het sluiten van het huwelijk geen sprake was van vrije wil.

Vaticaan: kerk openstellen voor mensen die geen aansluiting vinden

Het document lijkt bisschoppen in elk land meer ruimte te geven om de kerkelijke doctrine te interpreteren zodat die beter aansluit op de eigen cultuur.

Progressieve priesters beamen dat de doctrine ongewijzigd blijft, maar zien toch een opening naar een minder strenge leer. "Als de paus de deur niet opent, laat hij in elk geval zien waar de sleutel onder de mat ligt", zegt een van hen.

De Utrechtse kardinaal Eijk heeft ook gereageerd. Hij stelt dat de paus "op de eerste plaats de leer van de van de Rooms-Katholieke Kerk verkondigt inzake huwelijk en gezin. Daarnaast schenkt hij volop aandacht aan de moeilijkheden die mensen ondervinden om die leer te begrijpen, toe te passen en eraan vast te houden", schrijft Eijk in een verklaring.

STER reclame