NOS Nieuws

'Kabinet moet sowieso iets doen met uitslag referendum'

De fractieleiders van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer vinden dat het kabinet de uitslag van het referendum serieus moet nemen. Regeringspartijen VVD en PvdA zijn voorstander van het verdrag met Oekraïne, maar de politici stelden in de NOS-uitzending Nederland Kiest dat een 'nee' bij het raadgevende referendum wel degelijk gevolgen heeft.

PvdA-leider Samsom zei dat het bij een nee-stem "op deze manier zo niet geratificeerd kan worden". Hij wees erop dat vooral Rusland gebaat is bij een nee. "Dan weet ik wel bij wie er een champagnefles opengaat. Poetin is gebaat bij de verdeeldheid en het feit dat Oekraïne zich louter op Rusland moet richten."

VVD-fractievoorzitter Zijlstra zei dat Nederland sowieso iets met de uitslag moet doen. "Maar een besluit daarover ga ik pas nemen na het referendum, als alle kaarten op tafel liggen." Zijlstra is geen voorstander is van het referendum, maar zei dat nu het er eenmaal is de signalen uit de bevolking wel serieus genomen moeten worden.

Grapje

Het referendum is raadgevend en is pas geldig bij een opkomst hoger dan 30 procent. CDA-leider Buma vindt het niet meer dan logisch dat als 4 miljoen mensen opkomen de uitslag gevolgd wordt. "Je kan dan niet zeggen, grapje, het was raadgevend." Ook D66-leider Pechtold zei dat het kabinet er goed aan doet om te luisteren naar de uitslag.

Bij de uitzending van Nederland Kiest werden de politici van zes grote partijen gevraagd wat het belangrijkste argument is om te stemmen. VVD, PvdA, CDA en D66 zijn voor het verdrag. Zij stellen dat de corruptie in het land door het verdrag afneemt en dat de mensen in Oekraïne erbij gebaat zijn.

SP en PVV maken zich sterk voor een tegenstem. SP-leider Roemer wil geen verdrag aangaan met een instabiel land dat volgens hem in burgeroorlog is. De PVV is ervan overtuigd dat het verdrag een eerste stap is in de richting van toetreding tot de Europese Unie.

Het verdrag zorgt voor samenwerking en hoop voor Oekraïners die vooruit willen en laat ze niet in de kou staan.

Diederik Samsom (PvdA)
Samsom: we kunnen ze niet in de kou laten staan

#KominverzettegenmeerEU

Wilders (PVV)
Wilders: Nederland is erin gerommeld door Europese elite

Dit akkoord versterkt de stabiliteit aan de buitengrens van Europa.

Buma (CDA)
Buma: stem ja, voor onze stabiliteit en toekomst

Solidariteit houdt niet op bij de Nederlandse grens.

Pechtold (D66)
Pechtold: je mag ook wel enig idealisme tonen

De VVD is voor het associatieverdrag omdat Oekraïne nodig is als stevige buffer tussen Europa en Rusland.

Zijlstra (VVD)
Zijlstra: nu het referendum er is, moet je het serieus nemen

De EU is al te groot, Oekraïne te instabiel.

Roemer (SP)
Roemer: Oekraïne is in burgeroorlog

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl