Arjen Lubach als farao
NOS Nieuws

Commissie oordeelt negatief over farao-initiatief Arjen Lubach

Het burgerinitiatief over het kiezen van tv-maker Arjen Lubach tot Farao der Nederlanden wordt waarschijnlijk niet behandeld door de Tweede Kamer. De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven adviseert de Tweede Kamer om het burgerinitiatief niet ontvankelijk te verklaren.

Met een burgerinitiatief kan iemand proberen een bepaald onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Lubach, de maker van het satirische VPRO-programma Zondag met Lubach, bood in november zijn burgerinitiatief aan. Hij zei dat hij 65.000 handtekeningen had verzameld voor zijn plan om zich tot farao Arjen Hendrik I te laten kiezen.

Kamer gaat er niet over

De commissie schrijft dat aan de meeste voorwaarden voor een burgerinitiatief is voldaan. Zo heeft Lubach de minimaal vereiste 40.000 geldige steunbetuigingen ingediend en is zijn voorstel "niet strijdig met de Grondwet en de goede zeden".

Toch vangt de programmamaker bot omdat het een "voorstel betreft waar de Kamer niet over gaat. De titel farao is geen publieksrechtelijke titel of functie en de Kamer gaat niet over de toekenning van feesttitels; dat is een privékwestie".

Godheid

"Indien met het voorstel beoogd wordt de titel en functie van farao in te voeren in de zin zoals deze in het oude Egypte functioneerde, moet worden vastgesteld dat het gaat om een voorstel dat de Grondwet betreft en om die reden niet ontvankelijk is. Bovendien moet worden vastgesteld dat de farao in Egypte regeerde als godheid en het voorstel derhalve ook in strijd is met de in ons land diepgewortelde normen en waarden", oordeelt de commissie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl