In Best werd een inval gedaan in een grondstofopslag voor xtc ANP

De politie deed vanochtend op ruim honderd plekken invallen in een groot onderzoek naar synthetische drugs. De huiszoekingen waren vooral in Noord-Brabant. Deze provincie komt vaker in het nieuws als het gaat om drugsgerelateerde criminaliteit, maar hoe komt dat eigenlijk?

Zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, komen van oudsher relatief vaak voor in Noord-Brabant. Voor een groot deel komt dat voort uit de smokkel van en naar België.

Varkensstallen 

In de de vorige eeuw was dat aantrekkelijk, doordat accijns en btw aan beide kanten van de grens verschilden. Vooral boter, sigaretten en illegaal gestookte jenever waren lucratieve smokkelwaar.

Deze activiteiten gingen van generatie op generatie. Toen de grenzen opengingen en grenscontroles verdwenen in 1995, kwam een einde aan de smokkel. Handel in softdrugs kwam ervoor in de plaats en later ook de handel in harddrugs.

Ruim vijftig mensen opgepakt in drugsonderzoek

De provincie biedt drugscriminelen in enkele opzichten grote voordelen. Het platteland, met veel leegstaande varkensstallen, is ideaal voor hennepteelt en de opslag en productie van synthetische drugs. Eind vorig jaar schatte de politie dat er tussen de 5500 en 6800 wietplantages in Noord-Brabant waren.

Door de afwezigheid van politieke aandacht was er ruimte om de drugsmarkt heel groot te laten worden.

Hans Nelen, hoogleraar Criminologie op Maastricht University.

Ook de geografische ligging tussen de Randstad en België maakt dat Brabant een aantrekkelijke regio voor drugscriminaliteit is. De nabijheid van de havens van Antwerpen en Rotterdam is ideaal voor de uitvoer van de geproduceerde drugs.

Het drugscriminaliteitsprobleem is door de politiek nooit genoeg erkend, zegt Hans Nelen, hoogleraar Criminologie van Maastricht University. "Er is lange tijd gedacht dat handel en productie van drugs iets is van hobbyisten, met plantjes op zolderkamers. Maar het is gaandeweg 'hardcore' georganiseerde misdaad geworden. Door de afwezigheid van politieke aandacht was er ruimte om de drugsmarkt heel groot te laten worden."

Kentering

Ook nu politie en justitie inzien dat ingrijpen nodig is, kunnen drugscriminelen in het grensgebied met hun praktijken doorgaan. Daarbij speelt mee dat de aanpak in Nederland niet dezelfde is als die aan de andere kant van de grens.

Nelen: "Hier zie je integrale acties. Bij de invallen van vandaag waren politie, justitie, de Belastingdienst en de FIOD betrokken. Die werken samen in regionale inlichtingen- en expertiseteams."

In België opereren volgens Nelen de diensten nog los van elkaar en worden activiteiten nauwelijks afgestemd. "Er is nu wel een kentering ingezet naar Nederlands voorbeeld. De discussie daarover is net begonnen."

De invallen van vandaag

STER reclame