Melkkoeien op een boerderij in Doorwerth
NOS Nieuws

Rabobank: een op drie melkveehouders zit in financiële problemen

  • Rob Koster

    Economie verslaggever

  • Rob Koster

    Economie verslaggever

De lage melkprijs heeft veel melkveehouders in financiële moeilijkheden gebracht. Volgens de Rabobank kan een derde van de 17.000 melkveehouders zijn rekeningen niet betalen.

De veestapel is sterk gegroeid, na de afschaffing van het melkquotum een jaar geleden. Er zijn in Nederland nu 1,6 miljoen koeien, 107.000 meer dan april vorig jaar. Tegelijk daalde de melkprijs tot onder de kostprijs.

De verwachte vraag naar melkproducten is teruggelopen, onder meer uit Azië. De productie daarentegen neemt wereldwijd alleen maar toe. Daar komt bij dat de Nederlandse zuivelsector last heeft van de Russische boycot van landbouwproducten uit Europa.

Vanwege de afschaffing van het melkquotum hebben veel veehouders in de afgelopen jaren met hulp van de bank geïnvesteerd in nieuwe en grotere stallen, extra land gekocht en het aantal koeien uitgebreid. De aflossing van die investeringen wordt voor veel boeren een probleem nu de inkomsten zijn gedaald. Niet alleen de bank kunnen ze niet betalen, maar ook loonwerkbedrijven en veevoerleveranciers.

Veel melkveehouders zitten in financiële problemen

Ondertussen moeten veel boeren weer koeien gaan inleveren omdat de mestproductie door de gegroeide veestapel de milieugrenzen overstijgt. Boeren krijgen volgend jaar rechten op basis van het aantal dieren dat ze juli vorig jaar op stal hadden staan, de zogenoemde fosfaatrechten.

Als een boer vorig jaar dus honderd koeien op stal had staan en nu heeft uitgebreid naar 140 beesten, dan moet hij die veertig koeien straks weer wegdoen of hij moet extra fosfaatrechten kopen. De prijs van die rechten schommelt momenteel rond de 5000 euro per koe.

Daar bovenop komt nog een extra maatregel, namelijk dat alle melkveebedrijven 4 tot 8 procent kleiner moeten worden. Alleen boeren die meer land hebben dan nodig om hun mest uit te rijden worden voor deze ingreep gecompenseerd. Vooral de intensieve melkveehouderijen in Brabant, Gelderland en Limburg moeten flink wat koeien inleveren.

Melkveehouder Maarten Harmsen uit het Gelderse Hengelo heeft nog geen acute betalingsproblemen, maar hij maakt zich wel grote zorgen. Lees hier waarom.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl