Reuters

Er is nu "sterke wetenschappelijke consensus" over een oorzakelijk verband tussen het zika-virus en aandoeningen als microcefalie en het Guillain-Barré Syndroom. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zich niet eerder in zulke sterke bewoordingen uitgelaten over het virus, waarover het op 1 februari een internationale noodsituatie uitriep.

Tot nog toe gold een verband als "zeer waarschijnlijk". Onomstotelijk wetenschappelijk bewijs ontbreekt nog; daarvoor zijn de resultaten van langlopende vergelijkende onderzoeken nodig en die zijn nog niet beschikbaar.

Meer hersenaandoeningen

Uit zulke studies moet ook duidelijk worden hoe groot het risico op een kind met microcefalie of een andere ernstige hersenaandoening is, na een zika-besmetting tijdens de zwangerschap. Bovendien lijkt zika niet alleen microcefalie bij baby's en het Guillain-Barré Syndroom bij, vooral, volwassenen te kunnen veroorzaken, maar ook nog andere ernstige hersenaandoeningen

Het vermoeden bestaat al langer dat het zika-virus microcefalie kan veroorzaken bij ongeboren kinderen als de moeder is besmet tijdens de zwangerschap. Microcefalie is een aandoening van het centrale zenuwstelsel met als kenmerk een te kleine schedelomvang, die kan leiden tot het niet volledig ontwikkelen van de hersens. De werkelijke omvang van het probleem wereldwijd is niet duidelijk.

De WHO constateert ook een uitbreiding van het aantal gevallen van microcefalie buiten Brazilië, het land dat tot nu toe het zwaarst is getroffen door het zika-virus. In Colombia, dat grenst aan Brazilië, worden 32 baby's onderzocht die sinds januari zijn geboren met de ziekte. Bij acht van hen is aangetoond dat ze zijn besmet met het zika-virus.

In Brazilië zijn 944 gevallen bekend van baby's met microcefalie. Bij de meeste daarvan lijkt er een verband te zijn met een besmetting door het zika-virus van de moeder.

Het zika-virus wordt verspreid door een mug en grijpt makkelijk om zich heen als de hygiënische omstandigheden slecht zijn, zoals in de sloppenwijken van grote steden. Wie eenmaal is besmet kan het virus ook overdragen door seks. Gevallen daarvan zijn bekend in onder meer de VS, Frankrijk en Italië. 

'Sterke wetenschappelijke consensus' over zika-virus

STER reclame