Containers in de Rotterdamse Haven ANP

De Tweede Kamer wil de Nederlandse zeehavens helpen. De havens moeten van de Europese Commissie vanaf 1 januari winstbelasting gaan betalen. Daarmee kan hun concurrentiepositie verslechteren ten opzichte van andere grote Europese zeehavens zoals die van Hamburg en Antwerpen. 

Ook Frankrijk en België hebben te horen gekregen dat ze hun belastingvoordelen voor havens moeten heroverwegen, maar de commissie heeft die landen nog geen maatregelen opgelegd. 

CDA-Kamerlid Omtzigt vindt het oneerlijk als Nederlandse zeehavens wel vennootschapsbelasting moeten betalen en buitenlandse concurrenten niet. "Staatssecretaris Wiebes moet het maximale doen om dit te voorkomen."

Infrastructuur

VVD-Kamerlid Neppérus denkt als middel om te helpen aan een betere infrastructuur in de zeehavens. "Havens zijn belangrijk. Die zorgen voor banen."

Haar PvdA-collega Groot wil dat het kabinet snel met maatregelen komt. Hij denkt daarbij aan specifieke belastingvrijstellingen en aan extra bijdragen voor infrastructuur. Zeehavens zouden ook minder dividend kunnen uitkeren, vindt Groot.

Staatssteun

D66-woordvoerster Belhaj wil dat de Nederlandse zeehavens worden gecompenseerd. Ze benadrukt dat concurrerende havens in België en Duitsland voorlopig nog geen belastingaanslag krijgen opgelegd en allerlei vormen van staatssteun ontvangen. "De belastingplicht voor alleen al het havenbedrijf Rotterdam is zo'n 60 miljoen euro. Dat is slecht voor de investeringen en de werkgelegenheid." 

Staatssecretaris Wiebes blijft in Europa aandringen op een gelijk speelveld. 

STER reclame