Minister Bussemaker ANP

Minister Bussemaker wil extra onderzoek naar discriminatie van allochtone jongeren op zoek naar een stageplek. Ze reageert daarmee op een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, waaruit blijkt dat meisjes met een hoofddoek en jongens met een Marokkaanse achtergrond moeite hebben om een stageplek te vinden.

"De eerste signalen uit dit onderzoek zijn zorgelijk", zegt Bussemaker. "Ze laten zien dat negatieve beeldvorming en discriminatie voor een grote groep jongeren nog steeds een drempel vormen bij het vinden van een stageplaats."

Springplank

Volgens haar is het belangrijk dat werkgevers en scholen stagiairs beter begeleiden. "Een stage is immers dé springplank naar een baan." De minister wijst erop dat het kabinet al samenwerkt met gemeenten en scholen om de arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren te verbeteren.

Daarbij is gekozen voor een buurtgerichte aanpak, omdat veel van die jongeren in een achterstandswijk wonen. Die sociale omgeving is ook een oorzaak van hun mindere positie op de arbeidsmarkt.

Bussemaker wil verder kijken of er wel voldoende aandacht is voor deze kwestie bij de erkenning van leerbedrijven. Om een erkend leer-werkbedrijf te worden moeten bedrijven aan allerlei voorwaarden voldoen. 

STER reclame