Bij 80% van de zorgvragen spelen schulden een rol.
NOS Nieuws

'Landelijke registratie probleemschulden gewenst'

Schuldenproblematiek is vaak te groot en te complex voor sociale wijkteams. Als je niet meteen met schulden aan de slag gaat, verergert de situatie snel. Er is daarom een landelijk systeem nodig van vroege signalering. Dat zegt de 'Transitiecommissie Sociaal Domein', die in opdracht van het kabinet de decentralisatie van sociale zorg in de gaten houdt.

Decentralisatie

Door de decentralisatie zijn gemeenten verantwoordelijk voor sociale zorg. Veelal wordt die verleend door multidisciplinaire wijkteams. De transitiecommissie stelt vast dat bij ongeveer tachtig procent van de zorgvragen waar wijkteams mee worden geconfronteerd, schuldenproblematiek een rol speelt. Bijna één op de vijf Nederlandse huishoudens heeft, of krijgt te maken met problematische schulden.

Volgens de commissie is het vroegtijdig onderkennen van risicovolle schulden een noodzakelijke voorwaarde voor een effectieve aanpak. Wijkteams spelen bij het signaleren een cruciale rol. Maar bij de volgende stap, het aanpakken van de schuldenproblemen, blijkt volgens de commissie vaak dat de problemen te omvangrijk en ingewikkeld zijn voor de wijkteams.

Samenwerken

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet daarom tot een gezamenlijke aanpak komen. Daarbij moeten de ministeries samenwerken die een rol spelen bij het ontstaan van schuldenproblematiek. Het gaat om het ministerie van Financiën (Belastingdienst), Veiligheid en Justitie (Centraal Justitieel Incassobureau), VWS (Zorgverzekeringswet) en het UWV en de SVB.

Traag

Volgens de Transitiecommissie Sociaal Domein verloopt de decentralisatie van sociale zorg traag. Het schiet vooral tekort bij de integrale aanpak, die de essentie is van drie decentralisaties: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Ook de centrale overheid laat het afweten. De drie wetten worden nog apart geëvalueerd en de aanpak van schulden blijft beheerst door departementale indeling. De commissie wil dat er op rijksniveau meer aandacht komt voor de gevolgen van de decentralisaties.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl