Delta Lloyd-topman Hans van der Noordaa opent de beurshandel op Euronext ANP

De aandeelhoudersvergadering van verzekeraar Delta Lloyd stemt woensdag over het uitgeven van een enorm pakket nieuwe aandelen. De Ondernemingskamer heeft een eis van twee activistische grootaandeelhouders om de stemming af te blazen of uit te stellen verworpen. 

Volgens de Ondernemingskamer is het aan de aandeelhoudersvergadering en niet aan de Ondernemingskamer om te beslissen over de vraag of en zo ja in welke mate een emissie noodzakelijk is.

Om de kapitaalbuffers op te hogen en te voldoen aan de wens van toezichthouder De Nederlandsche Bank wil Delta Lloyd 650 miljoen euro ophalen met een zogeheten claimemissie. De huidige aandeelhouders draaien daarvoor op en moeten dus aandelen bijkopen om hun belang op peil te houden.

Het Amerikaanse hedgefonds Highfields Capital Management, met een belang van 10 procent, en het Taiwanese Fubon, met bijna 8 procent van de aandelen, betoogden tijdens de zitting vandaag dat er niet gestemd kon en moest worden over de claimemissie. Delta Lloyd zou in alles in gebreke zijn gebleven. De informatie over de claimemissie was "onduidelijk, onvolledig en ontijdig", zei de advocaat van Highfields. De Ondernemingskamer was het daar niet mee eens.

Angst aanjagen

De twee grote beleggers vinden sowieso dat Delta Lloyd geen extra kapitaal nodig heeft. "Het enige dat Delta Lloyd doet is aandeelhouders angst aanjagen om die claimemissie er maar door te krijgen", zegt Highfields. Het hedgefonds is bang dat het ernstige en onomkeerbare schade lijdt als de claimemissie doorgaat. 

Delta Lloyd betoogde dat de informatie helemaal niet te laat, onvolledig of inconsistent was. Bovendien heeft Highfields nota bene na de aankondiging van de claimemissie zijn belang in Delta Lloyd meer dan verdubbeld. 

Toezichthouder DNB heeft overigens in een brief aan Delta Lloyd laten weten een kapitaalverhoging belangrijk te vinden en een stemming belangrijk te vinden om zo snel mogelijk een einde te maken aan de onzekerheid rond de verzekeraar.

Verstoord

Opvallend is de verstoorde verhouding tussen de verzekeraar met twee van de grootste aandeelhouders. Delta Lloyd werd van alles verweten, maar op zijn beurt bestempelde Delta Lloyd de opstelling van de aandeelhouders als "hedge fund-gedrag van de verkeerde soort" en verweet de partijen "zwalkend beleid" en "stemmingmakerij". 

Delta Lloyd-advocaat Arnold Croiset sneerde: "De echte reden dat we hier voor de Ondernemingskamer staan is natuurlijk dat Highfields hoopt, door middel van reuring en twijfels zaaien, tegenstemmen te winnen om de claimemissie tegen te houden."

"Het is nogal ongebruikelijk om met dit soort grote stakeholders rollebollend over straat te gaan en elkaar van alles naar het hoofd te slingeren", zegt NOS-economieredacteur André Meinema. "Doorgaans wordt niemand hier echt beter van en het zijn wel je kapitaalverschaffers en jij bent hun miljoeneninvestering." 

Het doorgaan van de stemming is overigens geen garantie dat Della Lloyd zijn zin krijgt. Naar schatting behoort meer dan een derde van de aandeelhouders tot het nee-kamp.

Smak

Het aandeel Delta Lloyd heeft sinds de zomer van 2015 een enorme smak gemaakt en meer dan 60 procent van zijn waarde verloren. Het opstappen van de top, en ruzie met DNB vormden eerder al de opmaat, maar twijfels over de risico's en de financiële buffers trokken het vloerkleed onder het aandeel weg en dwongen de verzekeraar tot het uitgeven van aandelen om het benodigde kapitaal op te halen. 

Bij de aankondiging in november was er nog sprake van maximaal 1 miljard euro, maar in februari werd de claimemissie verlaagd naar 650 miljoen euro.

STER reclame