Noodopvang Heumensoord bij Nijmegen ANP

Ongeveer een kwart van de asielaanvragen die de eerste maanden van dit jaar werd gedaan kwam van mensen uit veilige landen. Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Het grootste deel van de 4400 asielzoekers die in de eerste negen weken van dit jaar naar Nederland kwamen komt uit Syrië.  

Uit de jaarcijfers van de IND blijkt dat ook vorig jaar vooral Syriërs (27.700) naar Nederland kwamen. Op de tweede plaats staan Eritreeërs met 8400. Vorig jaar dienden in totaal 58.880 asielzoekers een asielverzoek in, 70 procent daarvan kreeg een verblijfsvergunning. 

Door de grote aantallen duurt het langer voor de verzoeken in behandeling worden genomen, namelijk zeven maanden. Volgens de IND is het niet uitgesloten dat die wachttijd nog verder oploopt. Ook extra inzet van personeel is dit jaar niet uitgesloten, zegt IND-directeur Rob van Lint. "Dat er ook dit jaar veel gevraagd zal worden van werknemers is wel duidelijk."

'Lange wachttijd asielprocedure erg vervelend'

Veilige landen

Mensen uit veilige landen krijgen alleen in uitzonderingsgevallen een verblijfsvergunning. Hun verzoeken worden binnen een paar dagen in behandeling genomen zodat zij sneller kunnen worden uitgezet.

900 aanvragen werden gedaan door asielzoekers uit Albanië, Servië en Kosovo.

STER reclame