Zorgboerderij ANP

De Jeugdzorg stuurt te veel kinderen met zware, complexe problemen naar een zorgboerderij. Dat schrijven de Inspectie jeugdzorg en de Inspectie gezondheidszorg in een gezamenlijk rapport naar aanleiding van klachten over de zorgboerderij De Hoge Aard in Molenschot.

De Inspectie constateert dat steeds meer kinderen met ingewikkelde problemen in een zorgboerderij worden geplaatst en dat vraagt om "bezinning". Jeugdzorg moet beter kijken naar de risico's die kinderen lopen "bij een verkeerde match tussen draagkracht en draaglast van de medewerkers op een zorgboerderij".

Op hun kamer ontbijten

Bij de zorgboerderij De Hoge Aard in Molenschot is het ook misgegaan, blijkt uit het rapport. De sfeer was er kil, de regels te streng en de kinderen moesten op hun kamer ontbijten, omdat de begeleiders geen orde konden houden aan tafel. Maar de kinderen hebben nooit fysiek gevaar gelopen, schrijven de inspecties. 

De Hoge Aard is sinds oktober vorig jaar tijdelijk gesloten, nadat het SBS-programma Undercover aandacht had besteed aan het opvoedklimaat in de zorgboerderij.

STER reclame