NOS Nieuws

Melkveehouderij moet inkrimpen

De melkveehouders in Nederland moeten koeien gaan inleveren. Door de veestapel in te krimpen wil staatssecretaris Van Dam weer voldoen aan het Europese fosfaatplafond. Hij voerde tot vandaag nog overleg met de sector.

De bedrijven moet 4 tot 8 procent kleiner worden. Het precieze percentage wordt bepaald op 1 juli 2017, maar op termijn betekent het dat er mogelijk 100.000 koeien minder zijn. Boeren die erg milieuvriendelijk zijn of veel eigen grond hebben worden ontzien.

Zo eerlijk mogelijk

Vanwege de afschaffing van het Europese melkquotum is het aantal koeien fors gestegen de laatste tijd. Nederland produceert als gevolg hiervan meer mest dan de Europese regels toestaan.

Van Dam: er wordt teveel mest geproduceerd

"We moeten nu iets doen", zegt Van Dam. "We doen er alles aan om de gevolgen voor de boeren beperkt te houden. Dat doen we zo eerlijk mogelijk."

De boeren krijgen zogeheten fosfaatrechten die overeenkomen met het aantal koeien dat ze op 2 juli vorig jaar hadden. Boeren met veel eigen grond om de mest op uit te rijden, krijgen extra rechten. De fosfaatrechten worden verhandelbaar, heeft Van Dam met de sector afgesproken.

Bij iedere transactie wordt 10 procent afgeroomd. Zo moet de fosfaatproductie weer onder het Europees plafond komen.

De organisatie Natuur en Milieu is tevreden over het akkoord, maar vreest wel dat bedrijven met veel koeien meer geld hebben om de fosfaatrechten te kopen. Hiermee kunnen meer megastallen ontstaan.

Natuur en Milieu: het akkoord had veel beter gekund

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl