Ron Fresen over het luchtbrug-plan

Er is toch geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het plan om premier Rutte maandag in Brussel te laten pleiten voor een luchtbrug tussen Turkije en de EU. De PvdA stemde niet in met het plan dat partijleider Samsom vanmorgen in de Volkskrant lanceerde. 

GroenLinks diende een motie in, die precies hetzelfde verwoordde: er moet snel worden begonnen met het gedurende een maand overvliegen van ten minste 400 legale vluchtelingen per dag, en premier Rutte moet zich hier maandag op een EU-top met Turkije sterk voor maken. 

Deze motie kreeg steun van GroenLinks, D66, ChristenUnie en de groep Kuzu/Öztürk. De PvdA stemde uiteindelijk niet voor, maar diende een eigen, afgezwakte motie in. Volgens de partij omdat er onvoldoende draagvlak bleek te zijn voor de luchtbrug. 

Coalitiepartij VVD is tegen. Er kan volgens de coalitiepartner van de PvdA pas over een eventuele luchtbrug worden gesproken, als Turkije eerst laat zien dat het zijn afspraken nakomt over het terugnemen van illegale vluchtelingen. 

Staatssecretaris Dijkhoff noemde het voorstel in de Tweede Kamer "voorbarig en eenzijdig". Hij zei dat hij zich niet kon voorstellen dat Turkije een luchtbrug "zo schattig" vindt, dat het gelijk beter zijn best zal doen. 

Afgezwakte motie

PvdA-leider Samsom lanceerde het plan voor de luchtbrug vanmorgen in de Volkskrant. De PvdA-fractie diende na een debat over het onderwerp een afgezwakte motie in, waarin niet meer over een luchtbrug werd gesproken. 

PvdA-Kamerlid Kuiken verzoekt Rutte in haar nieuwe voorstel om maandag te komen tot "een evenwichtig akkoord met Turkije", waarvan zowel terugname als hervestiging van vluchtelingen deel uitmaakt. Kuiken zei dat ze haar motie zo breed mogelijk heeft geformuleerd omdat de kans van slagen afhangt van het draagvlak.

STER reclame