AFP

Het lijkt erop dat een (nipte) Kamermeerderheid aan premier Rutte gaat vragen, om zich maandag op een top in Brussel sterk te maken voor een luchtbrug tussen Turkije en de EU. In een debat in de Tweede Kamer schaarden SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie zich al achter dit voorstel van de PvdA, en waarschijnlijk komen daar nog een paar kleine fracties bij. 

PvdA-leider Samsom zei vanmorgen dat er snel een luchtbrug moet komen, waarmee een maand lang zeker 400 vluchtelingen per dag van Turkije naar Europa worden gehaald. De hoop is dat vluchtelingen als er een alternatief is, niet meer voor een illegale en onveilige route kiezen. 

Wortel en stok 

Daarnaast moet het plan goodwill kweken bij de Turkse regering om meer illegale vluchtelingen op te nemen, die vanuit Griekenland worden teruggestuurd. Dat is onderdeel van een plan dat Samsom in januari al lanceerde.  

De VVD voelt weinig voor een luchtbrug. In het Kamerdebat zei Kamerlid Azmani dat de PvdA het probleem alleen maar vergroot door nog een extra vluchtroute in te stellen. Hij zei dat Europa geen nieuwe wortel aan Turkije moet laten zien, maar een stok voor het niet nakomen van gemaakte afspraken. 

Ook de PVV is tegen. Kamerlid Fritsma noemde het instellen van een luchtbrug "gekkenwerk". 

Impasse 

Staatssecretaris Dijkhoff noemde het plan voorbarig. Hij zei dat de Kamer spreekt over een impasse tussen de EU en Turkije, die doordroken moet worden. Maar volgens hem is er helemaal geen sprake van een impasse. "We spreken maandag met elkaar." Turkije doet ook mee aan de top in Brussel. 

Hij vindt dat er gesproken moet worden over een "wederzijdse aanpak", waarbij Turkije en Europa even hard lopen om het vluchtelingenstroom in te dammen. Het instellen van een luchtbrug noemde hij een voorbarige en eenzijdige handeling, die ook niet makkelijk te realiseren is.

STER reclame