Tweede Kamerleden en hun adviseur Pieter van Vollenhoven ANP

Er komt een Huis voor Klokkenluiders. Ruim twee jaar na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met een initiatiefwet waarin dat wordt geregeld.

De wet moet ertoe leiden dat mensen die in hun werk een misstand aan de kaak stellen beter worden geholpen en beschermd. Het Huis voor Klokkenluiders doet onderzoek naar misstanden en komt met aanbevelingen. Het wordt zelfstandig bestuursorgaan en staat open voor meldingen uit zowel de publieke sector als het bedrijfsleven.

De wet, een initiatief van SP, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50Plus, werd met algemene stemmen aangenomen door de senaat. Een van de indieners van de wet was het Kamerlid Klein. Op het moment van indiening was hij lid van 50Plus; inmiddels is hij onafhankelijk Kamerlid. 

STER reclame