De Japanse bevolking vergrijst EPA

De bevolking van Japan neemt af. Uit de volkstelling die in 2015 werd gehouden, zo werd vandaag bekend, blijkt dat er nog 127,1 miljoen mensen in het land wonen. Dat is 0,7 procent minder dan vijf jaar geleden.

Daarmee gaat het om een daling van 947.000 personen. Het is de eerste keer sinds Japan de vijfjaarlijkse volkstelling in 1920 invoerde, dat er sprake is van een bevolkingsdaling. 

Het inwoneraantal van de grootste steden is de afgelopen jaren nog wel toegenomen, maar daar staat tegenover dat de bevolking op het platteland in een nog hoger tempo daalt. 

De bevolking van Japan vergrijst bovendien al jaren. Bijna een op de drie Japanners is ouder dan 65 en dit is een van de voornaamste zorgen van opeenvolgende regeringen van dat land. Premier Abe wil dat het geboortecijfer in zijn land van 1,4 naar 1,8 gaat, maar volgens experts is het vrijwel zeker dat de bevolking over vijftig jaar ruim onder de honderd miljoen zal liggen.

Economie

Een van de redenen waarom het bevolkingsaantal krimpt, is de stagnerende economie. Al sinds het midden van de jaren negentig groeit die economie nauwelijks meer. Bedrijven maken nog wel winst, maar investeren voornamelijk in het buitenland, waardoor er in het land zelf nauwelijks nieuwe werkgelegenheid ontstaat en de lonen al tijden niet meer stijgen.

Een andere oorzaak van de terugval is dat Japan, in tegenstelling tot Europese en Noord-Amerikaanse landen, ook nauwelijks immigranten en asielzoekers toelaat. Daardoor moet de groei bijna volledig komen uit geboortes.

Japan liet in 2015 slechts 27 vluchtelingen tot het land toe. In totaal werden er 7586 asielaanvragen ingediend, vooral door mensen uit Nepal en Indonesië, maar ruim 99 procent werd afgewezen.

Japan heeft extreem strenge regels voor het accepteren van asielzoekers en daar zal, zo liet premier Abe al weten, niet snel verandering in komen. Abe wil dat meer vrouwen en ouderen aan het werk gaan en vindt dat het geboortecijfer omhoog moet. 

STER reclame