NOS Nieuws

Kabinet wil salafisme niet verbieden

'Het lijkt alsof de overheid salafisten wil isoleren.'

Er komt geen verbod op het salafisme, een orthodoxe stroming binnen de islam. Zo'n verbod zou in strijd zijn met de individuele vrijheid van mensen om te geloven wat ze willen. Die vrijheid is de basis van onze rechtsstaat, vindt het kabinet.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Asscher dat grensoverschrijdend gedrag van salafistische organisaties wel aangepakt wordt. "Hoewel salafisme niet gelijkstaat aan extremisme, biedt het wel een voedingsbodem voor radicalisering".

In kaart

Salafistische organisaties in Nederland worden in kaart gebracht, schrijft Asscher. Gemeenten en scholen krijgen hulp om uitwassen aan te pakken. De huidige wet- en regelgeving biedt voldoende mogelijkheden om onwenselijke kanten van het salafisme te bestrijden.

Het kabinet maakt zich zorgen over de groeiende invloed van mensen die vanuit salafistische hoek aanzetten tot haat, onverdraagzaamheid en afzondering. Als ze dat overdragen op hun kinderen wordt hun de kans op een volwaardige deelname aan de maatschappij ontnomen, staat in de brief.

Hoewel salafisme niet gelijk staat aan extremisme, biedt het wel een voedingsbodem voor radicalisering

Minister Asscher

Voor gemeenten en scholen is een handreiking ontwikkeld, waarmee ze kunnen beoordelen of een religieuze organisatie over de schreef gaat en hoe ze daarmee om moeten gaan.

Als voorbeeld noemt Asscher de komst van een haatprediker met een EU-paspoort. Die kan geen visum geweigerd worden, maar de gemeente kan wel de lezing verbieden met een beroep op de openbare orde.

Militairen

Met zijn brief reageert Asscher op alle moties die de afgelopen tijd door de Tweede Kamer over dit onderwerp zijn aangenomen, zoals een motie van het CDA, waarin wordt gevraagd om ontslag voor militairen die het salafisme aanhangen. Volgens het kabinet kunnen militairen alleen ontslagen worden vanwege onwenselijk gedrag. "Het aanhangen van een bepaald geloof biedt op zichzelf geen grond voor ontslag."

Het WODC, het onderzoeksbureau van het ministerie van Veiligheid en Justitie, gaat dit jaar een overzicht maken van alle salafistische organisaties in Nederland. Daarbij wordt ook gekeken naar de verschillende stromingen binnen het salafisme.

Het kabinet vindt niet dat gemeenten alle relaties met salafistische organisaties moeten verbreken. Door in gesprek te blijven vergroot je de kennis en kun je werken aan meer transparantie bij dit soort organisaties, meent het kabinet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl