De politie doet onderzoek na een liquidatie
NOS Nieuws

Zonen van zware criminelen ook vaak zelf crimineel

Zonen van Amsterdamse beroepscriminelen belanden zelf vaak ook in de criminaliteit. De helft van hen heeft al eens in de gevangenis gezeten, blijkt uit onderzoek van Meintje van Dijk, in opdracht van de Amsterdamse politie.

Van Dijk onderzocht de politie-, justitie- en jeugdzorgdossiers van 25 Amsterdamse, criminele gezinnen. Ze focuste vooral op de 44 kinderen met een leeftijd tussen de 19 tot 33 jaar.

Geweldsmisdrijven en wapenbezig

Maar liefst 91 procent van de zonen is minimaal één keer veroordeeld. Zij hebben zich onder meer schuldig gemaakt aan geweldsmisdrijven en wapenbezit. Op basis van de jonge leeftijd waarop ze zijn veroordeeld en de ernst van de misdrijven, is het volgens de onderzoekster te verwachten dat ze net als hun vaders beroepscriminelen worden. Bij een aantal van hen is dat al gebeurd. Een van de zonen is zelfs al geliquideerd.

Een verklaring voor dit criminele gedrag kan volgens onderzoekster Van Dijk liggen in de traumatische ervaringen die de kinderen meemaakten in hun jeugd. 95 procent van de kinderen miste hun vader langere tijd omdat hij in de gevangenis zat en in 89 procent van de gevallen zijn de ouders gescheiden. Een op de drie kinderen heeft een vader die is geliquideerd. Voor de kinderen die op dat moment minderjarig waren, is geen zorgmelding gedaan.

Vaak komt de nieuwe partner van de moeder ook uit het criminele circuit. Van Dijk ontdekte dat een vrouw relaties heeft gehad en een kind heeft gekregen met drie criminelen die inmiddels alle drie zijn geliquideerd of overleden.

Reputatie

De ontwikkeling tot crimineel is ook een self-fulfilling prophecy. Het hebben van een criminele vader lijkt een bepaalde reputatie op te leveren, die de zonen willen waarmaken door zelf delicten te plegen. Armoede lijkt voor de kinderen van de Amsterdamse criminelen geen aanleiding om zich in het criminele leven te storten. Volgens onderzoekster Van Dijk zijn kinderen van beroepscriminelen juist eerder verwend, wat in sommige gevallen leidt tot probleemgedrag.

De dochters van de Amsterdamse criminelen hebben op een enkele uitzondering na wat wat lichtere strafbare feiten begaan, zoals verkeersovertredingen of een vermogensdelict. In totaal ging een kleine 50 procent van de dochters in de fout.

De onderzoekster doet in haar rapport een aantal aanbevelingen, die inmiddels door de politie zijn overgenomen. Zo gaat er bijvoorbeeld iemand van Bureau Jeugdzorg mee met het arrestatieteam als er kleine kinderen in het spel zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl