Demonstranten bij de klimaattop in Parijs
NOS Nieuws

Nieuwe studie: wanneer wordt 2 graden opwarming bereikt?

  • Heleen Ekker

    Redacteur

  • Heleen Ekker

    Redacteur

Internationale onderzoekers hebben uitgerekend hoeveel CO2 nog mag worden uitgestoten, om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Op de klimaattop in december in Parijs is afgesproken dat het bij die temperatuurstijging aan het eind van deze eeuw moet blijven,

Aan de studie heeft een Nederlandse onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving meegewerkt. Het onderzoek, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change, maakt duidelijk dat de opwarming met 2 graden al relatief snel bereikt wordt, over naar schatting 25 jaar.

Volgens de studie mag nog ongeveer 1000 miljard ton CO2 wereldwijd worden uitgestoten om binnen het gestelde doel te blijven. Dat lijkt veel, maar op dit moment bedraagt de uitstoot van alle landen tezamen al zo'n 40 miljard ton CO2 per jaar.

1,5 graad

Veel landen hadden liever gezien dat de temperatuurstijging beperkt blijft tot anderhalve graad. Dat werd als een streefgetal in het verdrag opgenomen. Die anderhalve graad opwarming zal vermoedelijk al in 2031 een feit zijn, bij een uitstoot van zo'n 600 miljard ton CO2.

Overigens betekent dat niet dat het over 15 jaar al echt anderhalve graad warmer is ten opzichte van het pre-industrieel niveau. Er zit een na-ijleffect in, vanwege de traagheid in het klimaatsysteem, waardoor het al gauw 20 jaar langer duurt voordat het gemiddeld zoveel warmer is op aarde.

Als de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas, CO2, door blijft groeien in hetzelfde tempo als in het verleden, stoten we wereldwijd in de loop van deze eeuw 4000 tot 5000 miljard ton CO2 uit. Dat leidt tot een mondiale temperatuurstijging van ongeveer 4 graden aan het eind van deze eeuw.

CO2-opslag

Om in deze eeuw de opwarming te beperken tot onder de 2 graden, wordt in vrijwel alle scenario's van klimaatwetenschappers volop gebruik gemaakt van CO2-opslag in de grond. Als geen gebruik wordt gemaakt van CO2-opslag, bijvoorbeeld omdat de bevolking dat niet wil, moet nog veel sneller worden omgeschakeld naar CO2-neutrale energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, zegt de Nederlandse medewerker aan het onderzoek, hoogleraar Detlef van Vuuren.

Voor de reserves olie, gas en kolen betekent dit dat een groot deel ervan niet gewonnen zal kunnen worden. Die voorraden zullen dan in de bodem moeten blijven zitten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl